Aliasing[1] je engleska riječ i predstavlja pojam za greške nastale sažimanjem kontinuiranog oblika signala u periodičke samplove nastojeći da pružimo iste informacije. Najčešće se govori o aliasingu nastalom pretvaranjem kontinuiranog analognog u digitalni signal, ili u računarskoj grafici zanimljivom, aliasingu nastalom pri prikazivanju slike na raster izlaznom uređeju.

Aliasing u računarskoj grafici je veoma česta pojava uzrokovana neadekvatnim samplingom. Da bi nacrtali liniju na rasteru, u sampling procesu se koordinatne vrijednosti tačke (vrijednosti sa zarezom) zaokružuju na integer vrijednosti (cjelobrojne brojeve), jer su u takvom obliku date koordinate izlaznih uređaja. Stepenasti efekat koji pri tome nastaje je nazvan „jaggies“. Slična situacija se dešava i u filmskoj industriji. Kontinuirani pokreti su reducirani na 24 slike (frames) u sekundi. U western filmovima na odreženoj brzini se čini da se točkovi kola okreću unatrag. Razlog za to je nedovoljan frame rate. Sigurno rješenje bi bilo povećeti frame rate, ali u praksi to niko ne radi jer aliasing ne utiče na bitne informacije.

Tačke na nebu zbog prostornog aliasinga uzrokovanog polutonovima promijenjene veličine na nižu rezoluciju

Da bi izbjegli izobličenja i gubitke signala, brzina uzimanja samplinga po Nyquistu mora biti više nego dva puta veća od najveće prisutne frekvencije u signalu. Dobar način za poboljšanje procesa sampliranja je da primjenimo low-pass filter prije nego otpočnemo sampling. Low-pass filter daje signal koji je bandlimitiran tj. ima ograničen frekvencijski opseg. Na taj način se smanjuje potrebna Nyquist brzina samplinga, troškovi računanja, kao i količina podataka dobivenih samplingom.

Pošto nijedna metoda ne proizvodi perfektan signal, u računarskoj grafici se koriste određene metode poput antialiasinga za popravljanje grešaka nastalih neadekvatnim samplingom.

Reference

uredi
  1. ^ "Aliasing It is the smoothing of an image, sound, or other signal roughness caused by aliasing. From: DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems, 2006". line feed character u |title= na mjestu 9 (pomoć)