Akcije interesnih grupa

Glavni zadatak interesnih grupa jeste da vrše pritisak na vladu da bi im vlada ispunila neke zahtjeve (izmjena zakona, dopuna zakona, izglasavanje zakova itd.). Jedan od načina jeste da grupe budu insajderi. Međutim, postoje također akcije interesnih grupa koje su ne formalne i koje su direktne. Postoje mnogi načini da grupe utječu na vladu a da ne budu insajderi.

1. Protesti/Demonstracije. Bilo koja grupa može izači na demonstracije i na taj način pokazati svoja mišljenja javnosti i vlasti. Jedna od najbrojnijih demonstracija u bliskoj prošlosti bila je u martu 2003 kada je u Londonu nekoliko miliona ljudi protestovalo britanskom ulasku u rat sa Irakom. Imamo i mnoge primjere protesta u BiH gdje su demonstranti zaustavljali saobračaj ili čak gađali jajima i kamenjem zgradu vlade (demonstracije penzionera u RS, krajem 2004 itd.). Ovdje također možemo ubrojati i proteste glađu kojih je također bilo jako mnogo u Bosni i Hercegovini.

2. Reklame. U bogatijim zemljama svijeta, grupe za pritisak često u novinama ili televiziji stavljaju reklame kojima promoviraju svoj cilj. U bosni i Hercegovini imamo primjer reklame borbe protiv nasilja nad ženama itd.

3. Sankcije. Nekada građani mogu svojim protestima blokirati čitavu državu. Primjer za to imamo u demonstracijama početkom ovog vijeka kada su britanci radi poskupljenja goriva blokirali sve pumpe u V.B. i time primorali vladu da smanji cijene.

4. Direktni napadi. Ovo je najbrojnija grupa i u nju se mogu ubrojati mnoge subkategorije. Ovdje imamo direktne napade na zastupnike ili na vladu (gađanje kamenjem ili jajima npr.). ALF (Animal Liberation Front- Front za oslobođenje životinja) u Britaniji baca bombe na laboratorije koje koriste životinje u eksperimentalne svrhe. Jedan pripadnik grupe Fathers for Rights (bore se da muškarci imaju slična prava kao i žene poslije razvoda) je ušao u britanski parlament i pogodio premijera Tonija Blera kondomom punog bijelog praha za kojeg se prvobitno mislilo da je antraks (kasnije se ispostavilo da je brašno). Također, imamo primjere kada se pripadnici ekoloških grupa lancima privežu za drveće da bi spriječili sječu. Također, tokom proširenja Londonskog aerodroma Heathrow ekolozi su iskopali tunele ispod zemljišta gdje se trebalo raditi i tu spavali danima, što je onemogućilo dalju gradnju.

Pored ovih imamo i mnoge druge primjere akcija koje preduzimaju grupe. mnoge od ovih akcija su uspješne,međutim, neke ,iako jako dobro organizovane, ne budu uspješne. Demonstracije u Londonu nisu spriječile britansko priključivanje SAD-u u ratu protiv Iraka.