Aspre (akče; osmanski turski:آقچه) su osmanlijski srebreni novac.

Aspra je osnovna novčana jedinica u osmanlijskom carstvu od 14. do kraja 17. vijeka. Njegova težina je varirala, a u prvoj polovini 15. vijeka bila je u ravni dubrovačkog dinara (groša). Aspra je devalvirala i postala nepouzdano novčano sredstvo zahvaljujući smanjenju postotka srebra i kao posljedica čestog podrezivanja. Inače, podrezivanje novca obavljalo se makazama nasilnim smanjenjem (podrezivanjem) vanjskog obima monete. Iskusni trgovci prepoznavali su da je time novac bio 'olakšan' i izražavali su sve veću sumnju u njega. Najpoznatije kovnice aspri bile su u Bursi, Jedrenu i Istanbulu.

Aspre su u Bosnu stigle prije osmanlijskog osvajanja Bosne 1463., i ne samo kroz okvire Bosanskog krajišta. Trgovačka razmjena dovela je do toga da se aspra nalazila u rukama Bosanaca kao platežno sredstvo zahvaljujući svojoj unutrašnjoj vrijednosti. Sandalj Hranić Kosača je imao aspre u svojim depozitima u Dubrovniku.