Abdesthana

prostorija u kojoj muslimani obavljaju obredno pranje

Abdesthana (tur. ← perz. ābdest, āb: voda + dest: ruka ; + tur. han ← perz. hān, hāne: kuća, mjesto) je objekat ili prostorija u kojoj muslimani obavljaju obredno pranje tj. uzimaju abdest, (arapski: vuḍūʾ ( الوضوء‎) al-wuḍūʼ [wʊˈdˤuːʔ]) prije obavljanja molitve (namaza), ili nekih drugih ibadeta, pobožnih radnji.[1]

Abdesthana

Kako je čistoća jedan od uslova za ispravno obavljanje namaza,[2] pored ili u sklopu gotovo svih džamija nalazi se abdesthana. Sam izgled i veličina variraju, ali svaka abdesthana ima česmu, (slavinu ili često više njih) sa tekućom vodom, postolje za stajanje ili klupu. Pored abdesthana, u dvorištima džamija često se nalaze i šadrvani, koji imaju još i dekorativnu i funkciju javne česme, a u toplijim danima služe za uzimanje abdesta, kao otvorena abdesthana.

Reference uredi

  1. ^ SERDAREVIĆ, Muhamed Seid (1968). FIKH – UL- IBADAT (PROPISI O OSNOVNIM ISLAMSKIM DUŽNOSTIMA). Sarajevo: Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ. str. 25.
  2. ^ SERDAREVIĆ, Muhamed Seid (1968). FIKH – UL- IBADAT (PROPISI O OSNOVNIM ISLAMSKIM DUŽNOSTIMA). Sarajevo: Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ. str. 66.