9. milenij p. n. e.

(Preusmjereno sa 9. milenij p. n. e)
Mileniji:

| 10. milenij p. n. e. | 9. milenij p. n. e.8. milenij p. n. e.

Vijekovi:

90. vijek p. n. e. | 89. vijek p. n. e. | 88. vijek p. n. e. | 87. vijek p. n. e. | 86. vijek p. n. e. | 85. vijek p. n. e. | 84. vijek p. n. e. | 83. vijek p. n. e. | 82. vijek p. n. e. | 81. vijek p. n. e.

Evropa i okolne oblasti u 9. milenijumu p. n. e. Plavo označene oblasti su pokrivene ledom. (1) Kulture gornjeg paleolita. (2) Mezolitske kulture. (3) Swiderijanske kulture. (4) Pontske Tardenosijanske kulture. (5) Iberske kapsijanske kulture cultures. (6) Oranijanske kulture. (7) Donje kapsijanske kulture. (8) Plodni polumjesec.
Početak neolitskog perioda u holocenskoj epohi.

DogađajiUredi

Promjene okolineUredi

  • Oko 8000. p. n. e.– Svijet - Porast razine mora
  • Oko 8000. p. n. e.– Antarktika - započinje dugoročno otapanje antarktičkog ledenog pokrova
  • Oko 8000. p. n. e.– Azija - porast razine mora uslijed postglacijalnog zatopljenja
  • Oko 8000. p. n. e.– Svijet - Nestanak preko 40 miliona životinja u ovom vremenskom periodu
  • Oko 8000. p. n. e.– Sjeverna Amerika - Ledenjaci su se počeli povlačiti, a do 8.000. p. n. e. je Wisconsinska glacijacija potpuno nestala.
  • Oko 8000. p. n. e.– Svijet - Unutrašnjost kontinenata u mnogim regijama poplavljena uslijed katastrofalnog otapanja ledenjaka

Izumi i otkrićaUredi

Kulturna dostignućaUredi

  • Svijet - Ukupno svjetsko stanovništvo ispod 10 miliona