19 (broj)

Devetaest je prirodan broj koji se označava sa 19. On je sljedbenik broja 18. a predhodnik broja 20.

U matematiciUredi

  • Је osmi po redu prost broj (djeljiv je samo sa 1 i samim sobom)
  • 19 je najmanji broj sa osobinom da   sadrzi svih 10 cifri
 
  • Ovo je prvi rimski broj palindrom s vise od dvije cifre XIX.
  •  
  • Najmanji prost broj koji ako okrenemo za 180 stepeni dobijemo prost broj 61.
  • Najmanji broj koji ima isti zbir cifri kao njegov kvadrat
 
 
  • Zbir njegovih cifara je 10
  • Proizvod njegovih cifara je 9
 
 
 
 
 

U nauciUredi