Škuna (engleski schooner) je naziv za jedrenjak s dva ili više jarbola i kosnikom. Iznad kosnika se razapinju 3 prečke i prečnjača, na prednjem jarbolu 3-5 križnih jedara, a na krmenom jarbolu sošno jedro (sošnjača) i vrška.

Mala ribarska škuna s dva jarbola

Posebne su vrste hibridi s barkom poznati škuna-bark i bark-škuna.

Škune su se prvi put pojavile u Holandiji tokom 17. vijeka, a vrhunac razvitka su imale u SAD za vrijeme rata za nezavisnost.