Šiva

hinduističko božanstvo

Šiva je hinduističko božanstvo.

Šiva u plesu
Šiva na planini

Mračan je i sumoran i ta njegova osobina potječe od Rudre, vedskog boga planina i oluje, pije otrov, vreba na tamnim mjestima kao što su groblja i bojna polja. Prikazuje ga se s kobrama oko vrata, zapetljane kose, na svome nosiocu biku Nandi, okružen duhovima, sablastima i vilama. U drugim je prilikama prikazan kao asketa koji sjedi na tigrovoj koži i neprekidno meditira na Himalajima. Poklonici ga štuju prikazanog u kipu, u simbolu linge, okruglom, faličkom obliku koji predstavlja stvaralačku moć boga, ili u njegovu obliku koji plesom uništava materijalni svemir i predstavlja uništavajuću moć boga Nataraja (kralja plesa). Većina poklonika Šivu smatra milosrdnim i punim ljubavi.

Najveći od svih Jogija. Upravlja tamas gunom (neznanje, tama) koja je jedna od tri vezujuće sile materijalnog svemira.

Mantra u slavu Šive glasi: Om namah shivaya hare hare mahadeva.