Šćepan Polje je zaselak sela Brijeg u općini Plužine, na samoj granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine gdje spajanjem rijeka Pive i Tare nastaje rijeka Drina.

Na strmom uzvišenju iznad Šćepan Polja nalazi se srednjovjekovna bosanska utvrda Sokol koja je pripadala Kosačama. U srednjem vijeku prostor Šćepan Polja predstavljao je podgrađe tvrđave Sokol, naselje Podsokol (Subtus Sochol), u kojem se razvila trgovina i u kojem su Kosače izdavali povelje. U sumarnom popisu iz 1468/1469. godine Šćepan Polje (Stjepan-Polje) je navedeno kao selo u nahiji Sokol sa 14 domova.[1]

Reference uredi

  1. ^ "Selo Stipanova Pola, pripada Sokolu”, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, (Priredio Ahmed S. Aličić), Islamski kulturni centar, Mostar, 2008, 233.

Literatura uredi

  • Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, (Priredio Ahmed S. Aličić), Islamski kulturni centar, Mostar 2008.

Vanjski linkovi uredi