Nahija

Nahija je bila administrativni teritorijalni entitet u Otomanskom carstvu, manji od kaza. Nahija kao upravna jedinica koja je u osmanskoj administraciji predstavljala naseljeno mjesto s jednim ili više gradskih naselja pod neposrednom upravom državnog službenika.[1] Glava je bila mütesellim (guverner) koga je imenovao paša .

Sandžak se sastojao od kaza[2] i grubo odgovarala gradu sa okolnim selima. Kaza je bila podijeljena na nahije i sela ( karye, kojima su upravljali muhtarsi ). [3] Revizijom iz 1871. godine administrativnim zakonom utvrđena je nahija kao srednji nivo između kaze i sela. [3]

OstavštinaUredi

Ova vrsta podjele je korištena od strane Kneževine Srbije (1817-1833) i Kneževine Crne Gore (1852–1910)

ReferenceUredi

  1. ^ Hatidža Čar-Drnda, „Teritorijalna i upravna organizacija visočke nahije do početka 17. stoljeća“, 185.
  2. ^ Selçuk Akşin Somel. "Kazâ". The A to Z of the Ottoman Empire. Volume 152 of A to Z Guides. Rowman & Littlefield, 2010. p. 151.
  3. ^ a b Gökhan Çetinsaya. The Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. SOAS/Routledge Studies on the Middle East. Routledge, 2006. p. 8-9. ISBN 9780203481325