Ćelijska dioba

Ćelija koja je završila interfazu i pripremila se za podjelu na dvije nove ćelije, ulazi u diobu. Prokariotske ćelije se dijele amitozom (direktnom ili prostom diobom), dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. Promjene, koje se u ćeliji dešavaju za vrijeme diobe, mogu se uočiti mikroskopom što sa promjenama tokom interfaze nije slučaj.

Mitoza uredi

Mitoza je proces u kojem ćelija udvostručuje svoj genom (genetski materijal) i zatim ga razdvaja u dvije jednake polovine.

Mejoza uredi

Mejoza je ćelijska dioba u kojoj se broj hromozoma u novonastalim ćelijama redukuje na polovinu u odnosu na majke ćelije.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi