Wikipedia:Poštena upotreba

Slike s internet stranica kod kojih je označeno autorsko pravo (©) bilo ispod slike ili na dnu stranice zabranjeno je postavljati bilo na zajednički spremnik ili na Wikipediju na bosanskom jeziku.

Ako neka slika olakšava shvatanje nekog pojma, i postoji razlog za njenu upotrebu na Wikipediji, takvu sliku je dozvoljeno postaviti na Wikipediju na bosanskom jeziku prema odredbama zakonskog principa poznatog kao poštena upotreba. Navedena su dva pozitivna primjera:

  • skenirani omot DVD-a iz vaše kućne kolekcije u niskoj rezoluciji smije biti postavljen na Wikipediju na bosanskom jeziku, i dotična slika smije biti upotrijebljena na članku o dotičnom filmu. Također je dozvoljeno koristiti tu sliku i na stranicama glumaca koji glume u dotičnom filmu ako se piše o njihovoj ulozi u dotičnom filmu.
  • snimka ekrana (screenshot) filma ili TV-serije u niskoj rezoluciji smije biti postavljen na Wikipediju na bosanskom jeziku, i dotična slika smije biti upotrijebljena na članku o dotičnom filmu/TV seriji. Također je dozvoljeno koristiti tu sliku i na stranicama glumaca koji glume u dotičnom filmu/TV seriji ako se piše o njihovoj ulozi u dotičnom filmu/TV seriji.

Kad se takve slike postavljaju na Wikipediju na bosanskom jeziku treba poštivati gornje upute, slika treba imati opis iz kojeg se vidi razlog upotrebe (tj. zadovoljavanje principa poštene upotrebe), licencu i izvor.