Wikipedia:Konflikti sa izmjenama

Konflikti sa izmjenama se dešavaju kada dva korisnika, istovremeno, nastoje izmijeniti neki članak.

Kako izbjeći ove konflike

Koristite šablon {{Izmjena_u_toku}}, koji ćete postaviti na vrh članka kojeg izmjenjujete, snimiti verziju članaka sa šablonom, a tek onda vršiti izmjene na članku. Svaki idući korisnik, koji bude htio vršiti izmjene na članku, dobit će upozorenje da se trenutno vrše izmjene na ovom članku. To upozorenje izgleda ovako:

Također pogledajte