Wikipedia:Dozvole/Zahtjev upućen autoru R. H.

Poštovani profesore, kao administrator bs.wiki Vas molim da Vašu dozvolu korištenja tekstova iz literature gdje ste Vi autor (na način kako sam Vam opisao u prethodnim porukama), dakle možete i svojim riječima, da pošaljete na email adresu: c3r4wiki@gmail.com. Dozvolu ću objaviti na za to predviđeno mjesto, naravno bez navođenja Vaših ličnih podataka. S poštovanjem, --C3r4pričaj 07:55, 3 juni 2014 (CEST)

DozvolaUredi

xxxxxx @ gmx.net datum: 3. juni 2014. u 10:14 predmet: Dozvola

Ja, korisnik bs.Wikipedije pod oznakom Yahadzija, pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, pristarjem da se sve moje autorske tekstove bs.Wikipedija (i njeni korisnici) mogu unositi u izvornom obliku, bez ikakvih ograničenja. To se osobito dnosi na slijedeća djela:

  • Berberović LJ., Hadžiselimović R. (1986); Rječnik genetike. Svjetlost, Sarajevo
  • Hadžiselimović R. (1988): Uvod u teoriju antropogeneze. Univerzitetska knjiga, Svjetlost, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R., Maslić E. (1996): Biologija (za I. rezred tehničkih i stručnih škola). Ministarstvo obrazovenja, nauke, kulture i sporta FBiH, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R. (2002): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Autorizirana skripta, Prirodno–matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
  • Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (2002): Biologija (za 2. razred opće gimnazije). Svjetlost, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R. (2005): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R. (2005): Interakcija gena. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R. Bajrović K. (2005): DNK i RNK: genetički kod, autokataliza, heterokataliza i mutabilnost. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): *Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R., Bajrović K. (2005): Translacija i posttranslacijske modifikacije. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo.
  • Hadžiselimović R., Pojskić N. (2005): Uvod u humanu i munogenetiku. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo.