Wikipedia:Provjeravač

(Preusmjereno sa Wikipedia:CheckUser)

Provjeravač (izvorno CheckUser) jest osoba s posebnim ovlaštenjima koja ima mogućnost da provjerava IP-adrese i user agente određenih korisnika. To je po pravilu osoba u koju zajednica ima veliko povjerenje, i ovaj status, kao i implikacije koje on sa sobom nosi, prilično su delikatni jer je obznanjivanje IP-adresa prijavljenih korisnika javnosti protiv Wikimedijine politike. Politika Wikimedije jest da na jednom projektu nikada ne smije da bude samo jedan provjeravač, već barem dva (ili nijedan). Detaljna politika na engleskom jeziku je ovdje. Korisnici za ovu funkciju biraju se većinom glasova zajednice. Samo korisnici s administratorskim pravima mogu biti izabrani.

Pravila

Alat provjeravača može se koristiti samo u svrhu prevencije vandalskih uređivanja na Wikipediji na bosanskom jeziku ili za ispitivanje valjanih zahtjeva ili sumnji u zlonamjerno uređivanje te za utvrđivanje korištenja čaraparki.

Osnova za provjeru

Podaci provjeravača mogu se koristiti za ispitivanje, onemogućavanje ili odgovor na:

  1. Vandalizam;
  2. Čaraparke;
  3. Ometanje (ili potencijalno ometanje) bilo kojeg projekta Wikimedije; i
  4. Valjanu sumnju ili zabrinutost o zlonamjernim izmjenama.

Alat se ne smije nikad koristiti za:

  1. Političku ili socijalnu kontrolu;
  2. Primjenu pritiska na urednike; ili
  3. Prijetnju drugim urednicima u vezi spora sa sadržajem

Primarni cilj provjere korisnika jest prevencija čarapaka ali pravila zajednice mogu dopustiti nekoliko izuzetaka za dopušteno korištenje alternativnih računa gdje se alternativni računi ne koriste za kršenje pravila Wikipedije (kao što je dvostruko glasanje ili davanje utiska da u nekom slučaju postoji veća podrška u diskusijama ili uređivanju spornog sadržaja).

Na nekim projektima Wikimedije, IP-adrese urednika mogu se provjeriti na vlastiti zahtjev, obično u svrhu dokazivanja nevinosti protiv sumnji na čaraparstvo. Dok je ovaj projekt imao lokalne provjeravače, takve provjere nisu bile dopuštene i takvi zahtjevi nisu odobravani.

Spisak

Wikipedia na bosanskom jeziku nema lokalnih provjeravača. Provjere se vrše na Meti.

Provjera

Zahtjev za provjeru korisnika podnesite ovdje.