Wikipedia:CheckUser

CheckUser je osoba sa posebnim ovlaštenjima koja ima mogućnost da provjerava IP adrese određenih korisnika. To je po pravilu osoba u koju zajednica ima veliko povjerenje, i ovaj status, kao i implikacije koje on sa sobom nosi, prilično su delikatni jer je obznanjivanje IP adresa prijavljenih korisnika javnosti protiv Wikimedijine politike. Politika Wikimedije je da na jednom projektu nikada ne smije da bude samo jedan CheckUser, već barem dva (ili nijedan). Detaljna politika na engleskom jeziku je ovdje. Korisnici za ovu funkciju se biraju većinom glasova zajednice. Samo korisnici sa administratorskim pravima mogu biti izabrani.

Pravila

Alat provjerivača se može koristiti samo u svrhu prevencije vandalskih uređivanja na Wikipediji na bosanskom jeziku ili za ispitivanje valjanih zahtjeva ili sumnji u zlonamjerno uređivanje te za utvrđivanje korištenja čaraparki.

Osnova za provjeru

Podaci provjerivača se mogu koristiti za ispitivanje, onemogućavanje ili odgovor na:

  1. Vandalizam;
  2. Čaraparke;
  3. Ometanje (ili potencijalno ometanje) bilo kojeg projekta Wikimedije; i
  4. Valjanu sumnju ili zabrinutost o zlonamjernim izmjenama.

Alat se ne smije nikad koristiti za:

  1. Političku ili socijalnu kontrolu;
  2. Primjenu pritiska na urednike; ili
  3. Prijetnju drugim urednicima u vezi spora sa sadržajem

Primarni cilj provjere korisnika je prevencija Čarapaki ali pravila zajednic mogu dopustiti nekoliko izuzetaka za legalno korištenje alternativnih računa gdje se alternativni računi ne koriste za kršenje pravila Wikipedije (kao što je dvostruko glasanje ili davanje utiska da u nekom slučaju postoji veća podrška u diskusijama ili uređivanju spornog sadržaja).

Na nekim projektima Wikimedije, IP adrese urednika se mogu provjeriti na vlastiti zahtjev, obično u svrhu dokazivanja nevinosti protiv sumnji na čaraparstvo. Takve provjere nisu dopuštene na Wikipediji na bosanskom jeziku i takvi zahtjevi se neće odobravati.

Spisak CheckUser-a

Provjera

Zahtjev za provjeru korisnika podnesite ovdje.