Trebinjska sahat-kula

Grad u Trebinju sagradio je početkom 18. vijeka, Osman-paša Resulbegović, trebinjski kapetan i kasniji miri-muhafiz. On je u tom gradu podigao i sahat-kulu,koja stoji i danas. Sagradio ju je očito primorski graditelj.

Sahat-kula ne radi od 1917.godine. Nju je zamjenjuje sat na mjesnoj gimnaziji.

Visoka je 16–18 metara, osnovica je kvadrat sa stranicom od 3,70 metara, a nalazi se u Starom gradu.