Tarantski zaliv

Tarantski zaliv (italijanski: Golfo di Taranto) je zaliv u Jonskom moru na jugu Italije. Ovaj zaliv koji je gotovo četvrtastog oblika i koji je širok i dugačak oko 140 km, omeđuju rtovi Santa Maria di Leuca na istoku u Apuliji i Colonna na zapadu u Kalabriji.

Karta Tarantskog zaliva.

Najveće rijeke koje se ulijevaju u ovaj zaliv su Basento, Sinni i Agri. Najvažniji gradovi u zalivu su Taranto i Gallipoli. Ovdje su nađene mnoge grčke kolonije iz razdoblja Magne Graecije.