Simfonija br. 15 (Mozart)

Simfonija br. 15 u G-duru, KV 124 Wolfganga Amadeusa Mozarta, napisana je u Salzburgu tokom prvih nedjelja 1772. godine. To je druga po redu komponirana simfonija nakon povratka 14-godišnjeg kompozitora sa drugog putovanja po Italiji. Napomena o autografskom rukopisu ukazuje na to da je možda napisana za vjersku priliku, možda u čast novog nadbiskupa Salzburga. Ova simfonija ima četiri stavka, od kojih prvi ima dozu inovativnosti i "smjelosti", s obzirom na njene varijacije tempa. Posljednji stavak karakteriše dobar muzički humor i lakomislenost.

Stavci u simfoniji i muzička instrumentacija uredi

Simfonija br. 15. u G-duru napisana je za: gudače, dvije oboe, dva roga, fagot, basso continuo.

Stavci u simfoniji su:

  1. Allegro, 3/4
  2. Andante, u C-duru, 2/4
  3. Menuet i Trio, trio u D-duru, 3/4
  4. Presto, 2/4

Uvod u stavak Allegro:

 

Uvod u stavak Andante:

 

Uvod u stavak Menuetto:

 

Uvod u Trio:

 

Uvod u stavak Presto:

 

Literatura uredi

  • Dearling, Robert: The Music of Wolfgang Amadeus Mozart: The Symphonies Associated University Presses Ltd, London 1982 ISBN 0-8386-2335-2
  • Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6
  • Zaslaw, Neal:Mozart's Symphonies: Context, Performance Practice, Reception OUP, Oxford 1991 ISBN 0-19-816286-3

Vanjski linkovi uredi