Rusko-turski rat

čvor na Vikimediji

Rusko-turski rat može se odnositi na sljedeće sukobe između Carske Rusije i Osmanskog carstva: