Raj je dio vizije o životu poslije smrti. Ova vizija postoji u većini svjetskih religija. Općenito se vjeruje da je to mjesto velikog mira i harmonije, i gdje poslije smrti idu samo duše pravednih i dobrodušnih ljudi.

Raj prema islamu uredi

 
"Raj", perzijska minijatura iz 11. stoljeća

Džennet (Arapski جنّة), je islamski izraz za raj, što u doslovnom prijevodu znači "vrt" ili "bašta".

Opis Dženneta uredi

Opis Dženneta iz Kur'ana uredi

Džennet se spominje na mnogo mjesta u Kur'anu. Neki od tih opisa su:

 • "I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje."[1]
 • "A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći...."[2]
 • "A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti, usred bašča i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. U njima će moći, bezbjedno, koju hoće vrstu voća tražiti; u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati, blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!"[3]
 • "A Dženet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko: "Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u njega, u miru, ovo je Dan vječni!" U njemu će imati što god zažele - a od nas i više."[4]
 • "Zar je džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje - u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromjenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procjeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova..."[5]
 • "A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: „Ovo smo i prije jeli", - a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti."[6]
 • "Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili - uđite u džennet, vi i žene vaše, radosni! 'Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. „Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili, u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti."[7]

Razlozi ulaska u Džennet uredi

Kur'anski ajeti koji govore o ulasku ljudi u Dženet, skoro svaki puta kažu da će to biti "oni koji vjeruju i čine dobra djela". Islamski učenjaci su složni da "oni koji vjeruju" znači oni koji vjeruju u 6 imanskih šarta, (6 vjerskih uslova), a to su vjerovanje u Boga, anđele, svete knjige, poslanike, Sudnji dan i sudbinu.

Nakon vjerovanja navodi se "oni koji čine dobra djela". Koncept dobročinstva je širok u Islamu, pa se u klasičnom islamskom djelu "Trideset uzroka ulaska u Dženet" od arapskog učenjaka Dar ibnul Mubareka navodi da su to su lijepo ponašanje, ostavljanje prepirke i laži, molitva, širenje pozdrava, hranjenje gladnih, održavanje rodbinskih veza između ostalog.

Viđenje Allaha u Džennetu uredi

Većina Islamskih učenjaka se slaže da će vjernici vidjeti Boga u Raju, i za to navode Hadis od Poslanika u kome se kaže:

 • "Džerir ibn Abdulah pripovjeda:"kada smo jedne noći sjedili sa Allahovim poslanikom, on pogleda u pun mjesec i reče:" Vi ćete vidjeti vašeg Gospodara jasno kao što vidite ovaj Mjesec, a gledajući u Njega, nećete osjetiti tegobu"[8]

Raj prema katoličanstvu uredi

Raj u Judaizmu uredi

Raj prema pravoslavlju uredi

Raj prema protestantskom kršćanstvu uredi

Također pogledajte uredi

Reference uredi

 1. ^ Kur'an, Ali-Imran, 133
 2. ^ Kur'an, El-Zumer, 20
 3. ^ Kur'an, El-Duhan, 51-57
 4. ^ Kur'an, Kaf, 31-35
 5. ^ Kur'an, Muhamed, 15
 6. ^ Kur'an, El-Bekara, 25
 7. ^ Kur'an, Zuhruf, 69-73
 8. ^ Mutefekun Alejh