Konrad II, car Svetog Rimskog Carstva - Drugi jezici