Razlika između izmjena na stranici "Saarbrücken"

Dodano 110 bajtova ,  prije 3 godine
m
Saarbrücken se nalazi u području umjerene klimatske zone, na šta upućuju podaci o godišnjim padavinama od 796 mm i srednjoj godišnjoj temperaturi od 9 °C. Najveća količina padavina je u decembru i iznosi oko 93 mm, u prosjeku je najtopline od juna do augusta kada prosječna temperatura iznosi oko 16,9 °C, a najhladnije je od decembra do februara sa prosječnom temperaturom od 0,8 °C.
 
{{Vremenski okvir|
<!-- * Najviša prosječna temperatura * -->
|vtjan= 3.3
| vt_jan = 3,3
|vtfeb= 5.0
| vt_feb = 5,0
|vtmar= 9.2
| vt_mar |vtapr= 12.9,2
| vt_apr = 12,9
|vtmaj= 17.7
| vt_maj = 17,7
|vtjun= 20.4
| vt_jun = 20,4
|vtjul= 22.9
| vt_jul = 22,9
|vtaug= 23.0
| vt_aug = 23,0
|vtsep= 18.7
| vt_sep = 18,7
|vtokt= 13.3
| vt_okt = 13,3
|vtnov= 7.1
| vt_nov = 7,1
|vtdec= 4.4
| vt_dec |ntjan= -1.4,4
<!-- * Najniža prosječna temperatura * -->
|ntfeb= -1.1
| nt_jan |ntmar= -1.7,4
| nt_feb = -1,1
|ntapr= 3.9
| nt_mar |ntmaj= 8.1,7
| nt_apr |ntjun= 10.3,9
| nt_maj = 8,1
|ntjul= 13.0
| nt_jun |ntaug= 12.10,9
| nt_jul = 13,0
|ntsep= 9.8
| nt_aug = 12,9
|ntokt= 6.1
| nt_sep |ntnov= 1.9,8
| nt_okt = 6,1
|ntdec= -0.2
| nt_nov = 1,8
|pjan= 69.9
| nt_dec = -0,2
|pfeb= 59
<!-- * Padavine * -->
|pmar= 64.5
| p_jan = 69,9
|papr= 56.8
| p_feb = 59
|pmaj= 74.1
| p_mar = 64,5
|pjun= 77.6
| p_apr = 56,8
|pjul= 78
| p_maj = 74,1
|paug= 59.7
| p_jun = 77,6
|psep= 66.1
| p_jul = 78
|pokt= 81.8
| p_aug = 59,7
|pnov= 84.4
| p_sep = 66,1
|pdec= 93.3
| p_okt = 81,8
| izvor = [http://worldweather.wmo.int/016/c01356.htm DWD]
| p_nov = 84,4
| p_dec = 93,3
| izvor = [http://worldweather.wmo.int/016/c01356.htm DWD]
}}