Razlika između izmjena na stranici "Vijeće ministara Bosne i Hercegovine"

nema sažetka izmjene
'''Vijeće ministara Bosne i Hercegovine''' je organ [[izvršna vlast|izvršne vlasti]] Bosne i Hercegovine, koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije<ref>[http://www.vijeceministara.gov.ba/pdf_doc/?id=12235 Zakon o vijeću ministara BiH]</ref>, zbog toga je za ovu instituciju ponekad u upotrebi i termin Vlada [[Bosna i Hercegovina|Bosne i Hercegovine]]. Sjedište Vijeća ministara BiH je u Sarajevu, u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine.
 
== Izbor ==
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje [[Predsjedništvo Bosne i Hercegovine|Predsjedništvo]], a odobrava [[Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine|Parlamentarna skupština]]. Predsjedavajući zatim imenuje ministre. Vijeće ministara čine predsjedavajući i devet ministara koji se nalaze na čelu 9 ministarstava unutar Vijeća ministara.
 
== Ministarstva ==
Devet ministarstva koji čine Vijeće ministara su:
* [[Ministarstvo vanjskih poslova]],
* [[Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa]],
* [[Ministarstvo finansija i trezora]],
* [[Ministarstvo komunikacija i prometa]],
* [[Ministarstvo civilnih poslova]],
* [[Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice]],
* [[Ministarstvo pravde]],
* [[Ministarstvo sigurnosti]],
* [[Ministarstvo odbrane]].
 
Vijeće ministara radi i odlučuje na sjednicama, pri čemu je potrebno da sjednici prisustvuje više od polovine članova Vijeća (a najmanje po dva ministra iz svakog konstiutivnog naroda). U cilju kvalitetnog i efikasnog djelovanja u okviru Vijeća djeluju stalne ili privremene urede, direkcije, službe, odbore i druga tijela (Direkcija za EU integracije, Generalno tajništvo, Ured za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i Odbor za ekonomiju). Za svoj rad Vijeće je odgovorno Parlamentarnoj skupštini BiH. Trenutni [[Spisak predsjednika vlada Bosne i Hercegovine|Predsjedavajući Vijeća ministara]] je [[Vjekoslav Bevanda]], član [[HDZ BiH]]-a.
* Ministarstvo vanjskih poslova,
* Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
* Ministarstvo finansija i trezora,
* Ministarstvo komunikacija i prometa,
* Ministarstvo civilnih poslova,
* Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,
* Ministarstvo pravde,
* Ministarstvo sigurnosti
* Ministarstvo odbrane.
 
Vijeće ministara radi i odlučuje na sjednicama, pri čemu je potrebno da sjednici prisustvuje više od polovine članova Vijeća (a najmanje po dva ministra iz svakog konstiutivnog naroda). U cilju kvalitetnog i efikasnog djelovanja u okviru Vijeća djeluju stalne ili privremene urede, direkcije, službe, odbore i druga tijela (Direkcija za EU integracije, Generalno tajništvo, Ured za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i Odbor za ekonomiju). Za svoj rad Vijeće je odgovorno Parlamentarnoj skupštini BiH.
 
 
Trenutni [[Spisak predsjednika vlada Bosne i Hercegovine|Predsjedavajući Vijeća ministara]] je [[Vjekoslav Bevanda]], član [[HDZ BiH]]-a.
 
== Članovi Vijeća ministara ==
|
|'''Član'''
| <center>-'''Funkcija'''<ref>http://www.vijeceministara.gov.ba/ministarstva/civilni_poslovi/?id=101</ref></center>
|'''Funkcija'''
|'''[[Spisak političkih stranaka u Bosni i Hercegovini|Stranka]]'''
|-
|[[Vjekoslav Bevanda]]
|Predsjedavajući Vijeća ministara
|[[Datoteka:HDZ BiH.png|45p|]] [[HDZ|HDZ BiH]]
|-
|2
|-
|4
| [[Mladen Ćavar]] <small>(Zamjenik)</small>
|
|[[Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine|Ministar sigurnosti]]
|[[Datoteka:Socijaldemokratska partija BiH.gif|45p]] [[Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine|SDP BIH]]
|
|-
|5
|[[Bariša Čolak]]
|[[Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine|Ministar pravde]]
|[[Datoteka:HDZ BiH.png|45p]] [[HDZ|HDZ BiH]]
|-
|6
|[[Damir Ljubić]]
|[[Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine|Ministar za ljudska prava i izbjeglice]]
|[[HDZ 1990]]
|
|-
|9
|[[Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine|Ministar odbrane]]
|[[Datoteka:Socijaldemokratska partija BiH.gif|45p]] [[Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine|SDP BIH]]
| <center>-<ref>http://www.vijeceministara.gov.ba/ministarstva/civilni_poslovi/?id=101</ref></center>
|}
 
 
== Vanjski linkovi ==
* [http://www.vijeceministara.gov.ba/bosanski/indexDefault.phpaspx?langTag=bs-BA&template_id=91&pageIndex=1 Službena stranica Vijeća ministara BiH]
 
== Reference ==