Demokratija: razlika između verzija

Dodano 22.116 bajtova ,  prije 9 godina
Odbijena zadnja izmjena teksta (od strane 77.238.214.4) i vraćena revizija 1915879 od EmausBot
(Zamjena sadržaja stranice sa 'Vi ste kurac glupi koji misli da wikipedia majka')
(Odbijena zadnja izmjena teksta (od strane 77.238.214.4) i vraćena revizija 1915879 od EmausBot)
Pojam '''demokratija''' označava oblik vlasti u kojem sve odluke neke države donosi izravno ili neizravno većina njezinih građana kroz poštene izbore. Kad su ti uvjeti ispunjeni, vlast se može opisati kao demokratska. To vrijedi za razne sisteme upravljanja, jer se ti pojmovi mogu kombinirati i s drugim vrstama vlasti.
Vi ste kurac glupi koji misli da wikipedia majka
 
== Razvitak demokratije ==
 
Pojam 'demokratija' skovan je u staroj Ateni u 5. vijeku p.n.e.. Demokratija – grčki demos – narod i kratia – vladati. Drevni [[Grci]] su koristili riječ demokratija za vlast mnogih u odnosu na vlast nekoliko osoba. Atenska se država općenito smatra prvim primjerom sistema koji odgovara nekim današnjim predodžbama o demokratskoj vlasti. Ipak, mnogi ne smatraju staru Atenu demokratijom, s obzirom da je samo mali dio građanstva smio glasovati, dok žene, robovi i stranci nisu imali to pravo. Samo je oko 16% ukupnog stanovništva imao pravo glasa. Glasanjem su se u staroj Ateni donosile odluke izravno, umjesto da se biraju predstavnici kao u današnjoj demokraciji. Mnogi uobičavaju reći da je u staroj Grčkoj vladao oligarhijski sistem kojeg ćemo spomenuti kasnije.
S vremenom se značenje 'demokratije' promijenilo, a savremena se definicija jako mijenjala od 18. vijeka, otkad su se uvodili razni "demokratski" sistemi u mnogim državama. Modernu demokratiju mogli bismo definisati kao sistem vlasti u kojem konačna politička moć, ili suverenitet, pripada narodu bilo direktno ili putem izabranih predstavnika.
 
Prva savremena demokratija je bila ta [[Sjedinjene Američke Države|Sjedinjenih Američkih Država]] uspostavljena [[1789]]. godine na osnovi filozofije [[doba razuma]].
 
Francuski filozof [[Montesquieu]] (1689-1755) je veoma uticao na promovisanje i utemeljenje ideja o demokratskoj vlasti u periodu Francuske buržoaske revolucije i stvaranja [[Sjedinjene Američke Države|SAD]]. [[Montesquieu]] je vjerovao da je najbolji način da se osigura da vlast služi općoj dobrobiti ako se učine sljedeći koraci:
-Razdijeliti vlast na različite ogranke i dijelove, tako da nijedan ogranak nema svu vlast.
-Izbalansirati autoritet između ovih ogranaka tako da ni jedan ne može kontrolirati ostale ogranke.
-Omogućiti svakome ogranku da provjerava načine na koje se drugi ogranci koriste vlašću.
[[Montesquieu]] je, kao i mnogi drugi, vjerovao da, ukoliko je vlast podijeljena, izbalansirana i provjeravana, nijedan od ogranaka ne može kontrolirati cijelu vlast. U tom slučaju nijedan ogranak ne može koristiti vlast za svoje osobne i sebične interese. Rezultat takve situacije bi bio da vlast djeluje u cilju unapređivanja zajedničke dobrobiti. Zajednička dobrobit znači da je nešto za dobro zajednice kao cjeline.
 
Postoje dvije vrste demokratija: direktna demokratija i reprezentativna demokratija. Direktna demokratija je bila u staroj Atini kada su svi slobodni ljudi izlazili na gradski trg i odlučivali o raznim stvarima. Pošto je tako nešto nemoguće postići danas (sam New York ima 20 miliona stanovnika) nastala je reprezentativna (predstavnička) demokratija. Tu ljudi na izborima biraju svoje predstavnike u parlamentu i daju im autoritet da donose odluke u njihovo ime.
{{prijevod}}
 
== Politička jednakost ==
 
U principu, to asimiliramo sa sistemom ''"jedna osoba jednako jedan glas"''. Taj princip je općenito smatran kao fundamentalan za demokratiju. Ipak iako je u teoriji ovaj sistem priznat i prihvaćen u stvarnosti situacija je drugačija, rijetko se primjenjuje jer njegova upotreba za jedne je veoma neefikasna, na primjer tehnički i ekonomski je izvodivo da se čitava populacija jedne zemlje konsultuje (recimo referendumom) oko gradnje bazena u jednom gradu te zemlje ali su male šanse da to bude za opće dobro populacije. Isto tako ovaj sistem predstavlja opasnost za manje etničke ili nacionalne grupe.
 
Jednakost se može također mjeriti važnošću koju objekt političke odluke realno ima za glasače. Da bi se riješili problemi a zadržao se sistem "jedna osoba jednako jedan glas" solucija uobičajeno korištena jeste njegova implikacija na geografski podijeljenim dijelovima.
Teoretski gledano postoji još jedna loša strana sistema "jedna osoba jednako jedan glas", a to je da prakticirajući isti sistem dolazimo do (po definiciji) konačne odluke koja za sobom povlači konstataciju da oni koji su bili protiv te odluke ustvari su dio sistema "jedna osoba jednako nula glasova" jer je naprimjer njihov prijedlog odbačen a usvojen drugi. Slobodni izbori su isto jedan od uvijeta demokratije.
 
== Demokratski izbori ==
 
Natjecateljski izbori su osnovno sredstvo kojim su funkcioneri odgovorni i podvrgnuti volji naroda. Oni čine arenu za obezbjeđivanje političke jednakosti među građanima, kako u pristupu kandidaturi tako i vrijednosti svih glasova. Kriterij ''"slobodnih i fer"'' izbora obuhvata, u prvom redu, izborni sistem tj. zakone koji odeđuju za koje se funkcije glasa, ko se može kandidovati, kad se izbori mogu održati, ko može da glasa, kako će se definisati izborni okruzi, kako odrediti pobjednike itd. Drugi je izborni proces tj. kako pojedinačne izbore sprovesti u praksi, od registracije birača, preko kampanje, brojanja listića, do obezbjeđivanja da se zakon striktno i nepristano primjenjeuje i da nema zloupotreba koje bi ugrozile rezultat. Izbori sami po sebi nisu dovoljan uvjet za postojanje demokratije.
Izbore su često zlorabili autoritativni režimi ili diktature da ostave lažan dojam demokratije.
:Zato postoji više metoda:
 
* ograničenje profila kandidata
* ograničenje stvarne vlasti koju smiju imati izabrani predstavnici ili politike koju smiju voditi dok su na vlasti
* glasanje koje zapravo nije slobodno ni pošteno (npr. kroz zastrašivanje onih koji žele glasovati za određene kandidate)
* ili, najizravnije, krivotvorenje rezultata izbora
Neki historijski primjeri iz svijeta su [[SSSR]] pod komunističkom partijom prije njegova raspada 1991, [[Irak]] pod [[Sadamom Huseinom]] i [[Filipini]] pod [[Marcosom]].
 
== Liberalna demokratija ==
 
Kako se obično koristi, riječ demokratija često znači isto što i liberalna demokratija. Dok je sama demokratija sistem vladavine koji definiraju i legitimiraju izbori, liberalna demokratija može uključivati ustavni liberalizam, gdje se određena kulturno subjektivna prava pojedinaca štite od pukog glasa većine; s druge strane, u neliberalnim demokratijama takva ograničenja ne postoje. Ovo su neke osobine mnogih liberalnih demokratija:
* Ustav koji ograničava moć vlade i štiti mnoga građanska prava
* Opće pravo glasa, koje svim građanima jamči pravo glasa bez obzira na rasu, spol ili imovinsko stanje
* Sloboda govora
* Sloboda medija i pristup nedržavnim izvorima informacija
* Sloboda okupljanja
* Jednakost pred zakonom i pravo na suđenje prema zakonu
* Pravo na privatno vlasništvo i privatnost
* Obrazovanje koje građane upućuje u njihova prava i građanske obveze
* Široko i duboko utemeljeno građansko društvo
* Neovisno sudstvo
* Sistem međusobnog nadzora među granama vlasti
 
Ova definicija obično ima neke ograde. Odluke koje se donose putem izbora ne donose svi građani nego samo oni koji žele učestvovati glasanjem. Osim toga, pravo glasa obično nemaju svi građani. Većina demokratskih zemalja daje pravo glasa onima koji su stariji od određene dobi, obično iznad 18. godine. Neke zemlje imaju i druge kategorije ljudi koji ne smiju glasovati (npr. zatvorenici ili bivši zatvorenici).
Ponekad je sistem vlasti liberalna demokratija, ali formalno se zove drugačije: na primjer, Kanada je kraljevstvo, ali zapravo zemljom vlada demokratski izabran parlament.
 
Neki ukratko definiraju demokratiju kao ''"vladavina većine uz prava manjine."''
 
== Socijalistička demokratija ==
 
Socijalistička demokratija je oblik postojanja socijalističke države što će reći i diktature proleterijata kao suštine te države. Suština socijalističke demokratije je u prevladavanju čovjekove otuđenosti a to se postiže kada se privatna svojina koja stalno reproducira nejednakost u društvu zamjeni društevnom svojinom. Takav oblik vladavine smo imali i mi u bivšoj SFRJ gdje su članovima 88. 89. i 133. ustava SFRJ bila regulisana "položaj radničke klase i svih radnih ljudi uopšte". Anarhizam i komunizam (kao posljednji stepen društvenog razvitka prema teoriji marksizma) jesu politička učenja koja teoretski koriste jednu vrstu izravne demokratije, a država postoji samo kao narod.
Međutim, sve države u kojima je vladala komunistička partija postale su diktature i ostale takve dokle god je partija ostala na vlasti. Neki socijalistički teoretičari, kao što je Tony Cliff, tvrde da se to dogodilo zato što zemlje u kojima je komunistička partija došla na vlast nisu imale dovoljno visoku razinu proizvodnih snaga da izdrže socijalizam.
 
== Kultura demokratije ==
U zemljama koje nemaju jaku tradiciju demokratske vladavine većine, uvođenje slobodnih izbora rijetko je dovoljno da se ostvari prijelaz s diktature u demokratiju, sve dok se ne ostvari i šira promjena političke kulture i postupna izgradnja ustanova demokratske vlasti. Ima raznih primjera, kao što su Francuska u doba revolucije ili današnja Uganda i Iran, gdje zemlje mogu održati demokratiju samo u ograničenom obliku dok se ne dogode šire kulturne promjene koje omogućuju stvarnu vladavinu većine.
Jedan od ključnih vidova kulture demokratije jest saradnja opozicije. Taj je kulturni prijelaz posebno teško ostvariti u zemljama gdje je uobičajeno da se vlast mijenja nasilnim putem. U biti, saradnja opozicije znači da se u demokraciji različite strane zalažu za iste osnovne demokratske vrijednosti. Iako se politički protivnici ne slažu, trebaju prihvatati jedan drugoga i biti svjesni legitimne i važne uloge koju igraju protivnici. Temeljna pravila društva moraju poticati snošljivost i uljudnost u javnim raspravama. U takvom društvu gubitnici prihvaćaju odluku glasača na izborima i mirno prenose vlast. Gubitnici su sigurni da neće izgubiti život ni slobodu, nego da će i dalje učestvovati u javnom životu. Opozicija ne mora odobravati politiku vlade, ali mora poštivati temeljnu legitimnost države i samog demokratskog procesa.
 
Da bi se neki sistem mogao zvati demokratskim, u nekoj državi, svaki građanin mora imati ista prava i slobode (sve dok tuđa prava i slobode ne prekrši). Te slobode podrazumijevaju slobodu vjeroispovijesti, nacionalnog i etničkog oprjedjeljenja, upotrebe jezika, slobodu medija i štampe, slobodu građana da se okupljaju i razmijenjuju mišljenja ili ispoljavaju svoj ai drugo.. Svaki građanin (punoljetni) mora imati pravo na glas da bira svoga predstavnika u parlamentu ili vladi. On to radi na izborima koji moraju biti redovni (svakih četiri ili šest godina), tajni (mogućnost da glasa u tajnosti) i korektni. Takođe, takvo društvo mora podržavati svaki oblik pluralizma. To znači da država mora imati više političkih stranaka ([[političke stranke]]) i intersnih grupa ([[grupe za pritisak]]) i da građani slobodno mogu pristupati njima ili osnovati svoje.
 
== Tiranija većine ==
 
Bez obzira da li u nekoj državi građani imaju dosta široko pravo glasa, vladavina većine može dovesti i do tzv. ''tiranije većine''. Ovo znači da postoji mogućnost da, u demokratskom sistemu, većina građana da autoritet zastupnicima, koji bi zastupali mišljenje te većine građana, i možda radili protiv manjine. Ovo, naravno, potkopava mišljenje da demokratija predstavlja sve ljude. Na primjer, teorijski je moguće da u liberalnoj demokraciji većina građana izabere zastupnike koji bi odlučili da neku manjinu (religijsku, etničku i druge) kriminaliziraju (direktno ili indirektno).
 
Predlagači demokratije, na nekoliko načina, pokušavaju da ovu tvrdnju opovrgnu. Oni tvrde da u mogim demokratskim zemljama postoji [[ustav]] koji štiti građane od tiranije većine. [[Ustav]] (nebitno da li je pisani ili ne) može prepoznati da li je neka mjera, koja je provedena kroz [[zakonodavna vlast|zakonodavstvo]] i [[izvršna vlast|izvršnu vlast]], ustavna ili protiv ustavna , i ako je protiv ustavna ona prvo mora proći kroz nezavisno [[sudska vlast|sudstvo]] da bi bila prihvaćena (dok sudstvo ,kao ne zavisno, može vidjeti da je ta mjera ne ustavna i poništiti je). Još jedan argument je taj da je, i pored rizika, većinska vlast najpoželjniji sistem, i da je ''tiranija većine'', ako postoji, ipak poboljšanje od ''tiranije manjine''. U praksi, historija je puna primjera gdje je vladajuća manjina tlačila većinu (koja '''nije imala''' pravo glasa), ali također, i primjere gdje je društvo tlačilo manjinu (koja je '''imala''' pravo glasa). Jedan od zaključaka koji možemo vidjeti iz hisitrije je taj da pravo glasa ne mora značiti odbranu od ugnjetavanja ili tlačenja, ali da je ipak bolje imati pravo glasa nego ga nemati nikako.
Ovdje su neki primjeri gdje je većina radila protiv želja manjine u vezi nekih pitanja:
 
* U [[Francuska|Francuskoj]], neki smatraju da je zabrana nošenja religijskih simbola, u javnim školama, povreda [[ljudska prava|ljudskih prava]].
* U [[Sjedinjene Američke Države|Sjedinjenim Američkim Državama]]:
** Distribucija [[pornografija|pornografije]] postaje ilegalna ako materija krši ''društvene standarde'' o dostojanstvu.
** Grupe koje se bore protiv [[pobačaj]]a su okarakterisale nerođenu dijecu kao ugnjetavanu, nemoćnu manjinu bez prava glasa.
* Većina često stavlja veće poreze bogatoj manjini
* Konzumatelji droga se često vide kao manjina koja je tlačena od većine. Često pobornici legalizacije droge nemaju pravo glasa.
* Društveno tretiranje homoseksualaca je također u ovom kontekstu. Tokom većine 19-tog i 20-tog vijeka vlasti u [[Velika Britanija|Britaniji]] su procesuirali homoseksualce, i ovo je postalo poznato kada su procesuirani [[Oscar Wilde]] i [[Alan Turing]].
* U Sjevernoj Irskoj katolici se predstavljaju kao manjina koja je terorizirana od protestantske većine.
* Poznati [[filozofija|filozof]] [[Sokrat]], je osuđen na smrt zato što je bio bezbožan i što se protivio vladajučoj demokraciji.
Neki teoretičari se protive korištenju pojma ''tiranija većine'' za društva 19-tog vijeka i ranije. Oni tvrde da je malo zemalja u to vrijeme, uključujući demokratije, imalo u svojoj osnovi pravo glasa za sve. Međutim, drugi debatuju da je termin pogodan, jer opisuje stanje koje se može dogoditi u društvu sa pravom glasa, čak i ako to društvo ne čini čitavu populaciju države.
 
== Za i protiv ==
 
Tradicionalno, svrha demokratije je da zaustavi preveliko gomilanje moći u rukama jednog pojedinca ili nekoliko njih. Ona treba da stvori ravnotežu koja bi dala dovoljno moći za ono što Alexandar Hamilton naziva ''snažnom i energetičnom vladom'' i da izbjegne davanje previše moći tako da se ona zloupotrijebi. Neki, kao Winston Churchill, smatraju demokratiju ''najmanje lošim'' od svih oblika vladavine (''demokratija je najgori oblik vladavine osim svih ostalih koji su bili isprobani sa vremena na vrijeme'' V. Čerčil).
Stvarajući sistem gdje građani mog smjenjivati vladajuću grupu, bez promijene legalnog temelja vladavine, demokratija smanjuje političku nesigurnost i nestabilnost, i uvjerava građane da koliko se god oni ne slagali sa postoječim mjerama, imat će šansu da promijene one na vlasti, ili mjere sa kojima se ne slažu. Demokratija je, također, vezana za ideju ustavne vladavine, stavljajući granicu koju vladajuća većina u vladi ne može priječi.
 
Ipak, neki vjeruju da ne postoji sistem koji može idealno upravljati društvom i da demokratija nije moralno idealna. Zastupnici ove tvrdnje govore da je u srcu demokratije vjerovanje da ,ako se većina slaže, da je legitimno povrijediti manjinu. Oni koji se ne slažu sa ovom tvrdnjom vjeruju da u liberalnim demokratijama gdje su manjinske grupe zaštičene, manjine i većine se ,ustvari, stvaraju gotovo sa svakim različitim pitanjem.
 
Moć većinskog glasa je još uvijek najveći problem. Historijski primjer je [[Hitler]] u eri koja je predhodila nacističkoj [[Njemačka|Njemačkoj]], koji je bio ''izabran'' [[1933]]. od strane manjine njemačkog naroda sa največim glasom. Iz tog razloga, neke su države stvorile [[ustav]]e-zakone koji brane neka pitanja od većinskog odlučivanja (u njemačkom ustavu je donešena stavka koja govori da se demokratski sistem u toj državi ne može više mijenjati). Generalno, da bi se ustav promijenio potrebna je '''''jako''''' velika većina izabranih zastupnika, ili zahtjeva da sudija i porota odluče da su proceduralni standardi ispunjeni od strane države, ili, jako rijetko, referendum određuje promijenu.
Pored zaštita koje garantuje ustav za ljudska prava, neki izborni sistemi uvode proporcionalno zastupništvo da bi svi bili ''fer'' zastupljeni.
 
== Demokratija i civilno društvo ==
Literatura koja govori više o vezama [[Civilno društvo|civilnog društva]] i demokratije ima svoje korijene u ranim
liberalnim pisanjima poput onih od [[Tocqueville]]a. Inače je govor o civilnom društvu
uzeo jačeg maha kod teoretičara 20. vijeka kao što su Gabriel Almond and Sidney Verba koji su identificirali ulogu civilnog društva u demokratskom poretku kao jednu od vitalnih funkcija.
 
Ovi teoretičari su tvrdnje da svi oblici organizacija civilnog društva unapređuju upućenost i bolju informiranost kod građanstva, tj. civila, koji potom poduzimaju korisnije korake u procesu izbornih glasanja, participiraju u politici i usmjeravanju djelovanje vlade na viši stepen odgovornosti. Statuti ovih civilnih organizacija se često mogu uzimati u mikro-konstitucijskom smislu zbog toga što upućuju građanima-participantima instrukcije o formalnostima demokratskog donošenja odluka.
 
U novije vrijeme je Robert Putnam izjavio kako su čak i ne-političke organizacije civilnog društva od vitalnog značaja za demokratiju jer tvore društveni kapital, povjerenje i zajedničke vrijednosti, koje kad se prenesu u političku sferu doprinose održavanju zajedništva u društvu, unapređujući tako razumijevanje i međupovezanost društva i interesa koji u njemu obitavaju.
 
Također kod nekih postoje i dileme kroz postavljanje pitanja koliko je civilno društvo ustvari demokratično. Postoje i primjedbe da akteri u civilnom društvu sada dolaze do značajne političke moći bez toga da je neko za njih direktno glasao ili ih birao. Na kraju, neki analitičari su došli do zaključaka da pošto je koncept civilnog društva u bliskoj vezi s demokratijom i pojavljivanjem na političkoj sceni tako se mogu vrlo lako povezati s idejama nacionalnosti i nacionalizma.
 
 
== Također pogledajte ==
 
* [[Paradoks demokratije]]
* [[Politički režim]]
 
{{Commonscat|Democracy}}
 
[[Kategorija:Državna uređenja]]
[[Kategorija:Politika]]
 
{{Link FA|ar}}
{{Link FA|he}}
 
[[af:Demokrasie]]
[[als:Demokratie]]
[[am:ዴሞክራሲ]]
[[an:Democracia]]
[[ar:ديمقراطية]]
[[arz:ديموقراطيه]]
[[ast:Democracia]]
[[az:Demokratiya]]
[[bat-smg:Demuokratėjė]]
[[be:Дэмакратыя]]
[[be-x-old:Дэмакратыя]]
[[bg:Демокрация]]
[[bn:গণতন্ত্র]]
[[bpy:গণতন্ত্র]]
[[br:Demokratelezh]]
[[ca:Democràcia]]
[[cbk-zam:Democracia]]
[[ceb:Demokrasya]]
[[ckb:دیموکراسی]]
[[cs:Demokracie]]
[[cy:Democratiaeth]]
[[da:Demokrati]]
[[de:Demokratie]]
[[diq:Demokrasiye]]
[[el:Δημοκρατία]]
[[en:Democracy]]
[[eo:Demokratio]]
[[es:Democracia]]
[[et:Demokraatia]]
[[eu:Demokrazia]]
[[fa:دموکراسی]]
[[fi:Demokratia]]
[[fiu-vro:Demokraatia]]
[[fo:Fólkaræði]]
[[fr:Démocratie]]
[[fy:Demokrasy]]
[[ga:Daonlathas]]
[[gd:Deamocrasaidh]]
[[gl:Democracia]]
[[gu:લોકશાહી]]
[[hak:Mìn-tsú Tsú-ngi]]
[[he:דמוקרטיה]]
[[hi:लोकतंत्र]]
[[hif:Prajatantr]]
[[hr:Demokracija]]
[[ht:Demokrasi]]
[[hu:Demokrácia]]
[[hy:Ժողովրդավարություն]]
[[ia:Democratia]]
[[id:Demokrasi]]
[[ie:Democratie]]
[[ilo:Demokrásia]]
[[io:Demokratio]]
[[is:Lýðræði]]
[[it:Democrazia]]
[[ja:民主主義]]
[[jbo:roltrusi'o]]
[[jv:Démokrasi]]
[[ka:დემოკრატია]]
[[kg:Dimokalasi]]
[[ki:Ndemookirathĩ]]
[[kk:Демократия]]
[[ko:민주주의]]
[[krc:Демократия]]
[[ksh:Demokratie]]
[[ku:Demokrasî]]
[[ky:Демократия]]
[[la:Democratia]]
[[ln:Demokrasi]]
[[lo:ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ]]
[[lt:Demokratija]]
[[lv:Demokrātija]]
[[mk:Демократија]]
[[ml:ജനാധിപത്യം]]
[[mn:Ардчилал]]
[[mr:लोकशाही]]
[[ms:Demokrasi]]
[[mwl:Democracie]]
[[my:ဒီမိုကရေစီ]]
[[mzn:دموکراسی]]
[[nah:Tlācatēpacholiztli]]
[[nds:Demokratie]]
[[ne:लोकतन्त्र]]
[[new:मक्कळाट्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]
[[nl:Democratie]]
[[nn:Folkestyre]]
[[no:Demokrati]]
[[nso:Democracy]]
[[oc:Democracia]]
[[pap:Demokrasia]]
[[pfl:Dämogradie]]
[[pl:Demokracja]]
[[pnb:لوک راج]]
[[ps:ولسواکي]]
[[pt:Democracia]]
[[qu:Akllanakuspa kamachinakuy]]
[[ro:Democrație]]
[[ru:Демократия]]
[[rue:Демокрація]]
[[sa:लोकतंत्रम्]]
[[sah:Демократия]]
[[sc:Demograzia]]
[[scn:Dimucrazzìa]]
[[sco:Democracy]]
[[sh:Demokracija]]
[[si:ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය]]
[[simple:Democracy]]
[[sk:Demokracia]]
[[sl:Demokracija]]
[[so:Dimoqraadi]]
[[sq:Demokracia]]
[[sr:Демократија]]
[[stq:Demokratie]]
[[su:Démokrasi]]
[[sv:Demokrati]]
[[sw:Demokrasia]]
[[ta:மக்களாட்சி]]
[[te:ప్రజాస్వామ్యం]]
[[tg:Демократия]]
[[th:ประชาธิปไตย]]
[[ti:ዲሞክራሲ]]
[[tl:Demokrasya]]
[[tr:Demokrasi]]
[[tt:Демократия]]
[[uk:Демократія]]
[[ur:جمہوریت]]
[[uz:Demokratiya]]
[[vec:Democrasia]]
[[vi:Dân chủ]]
[[war:Demokrasya]]
[[yi:דעמאקראטיע]]
[[yo:Òṣèlúaráìlú]]
[[za:Minzcuj]]
[[zh:民主]]
[[zh-min-nan:Bîn-chú]]
[[zh-yue:民主]]
73.705

izmjena