Razlika između izmjena na stranici "Wikipedia:Pregled stranice"

nema sažetka izmjene
Pregledavanje članka pod ovom zaštitom, možete primijetiti po novom prečacu (vidi primjer). Ovo znači da posljednje izmjene nisu prikazane i mogu se vidjeti tek kada se klikne na ovaj prečac. Ako uvijek vidite samo posljednju verziju članaka, molimo prijavite se ili napravite korisnički račun. Također možete postaviti postavke tako da se prikazuje samo posljednja verzija čak i kada nije provjerena.
 
=== Kako to utiče na prethodne revizije i historiju stranice ===
Izmjene na čekanju utiču samo na trenutnu verziju tako da se samo ona i prikazuje korisnicima koji nisu prijavljeni. One nemaju uticaj na historiju stranice. Korisnici koji provjeravaju izmjene prihvataju ili popravljaju posljednju verziju stranice; oni rijetko provjeravaju sve izvršene promjene. Neprihvaćene izmjene se nikad ne ''gube'' u slučaju da se naknadno prihvate. Jednostavnije, one više nisu kandidati za prikaz široj korisničkoj publici kao trenutna prihvaćena verzija.
Pending changes only affects the current version of a page to be displayed to non-logged-in users. It does not affect page history. Reviewers accept or fix the latest version of a page; they rarely check all intervening changes. Unaccepted edits are never "lost" for lack of being "accepted". They are simply no longer candidates for wider public display as the current accepted version.
 
=== WhatNa pageskojim willstranicama itse be applied toprimjenjuje? ===
Ciljevi ''izmjena na čekanju'' uključuju stranice sa historijom čestog i ponovljenog vandalizma te stranice na kojima se vrše neprimjerene izmjene te stranice koje su dosta aktuelne. Prvobitno ograničenje će se postaviti na 2.000 stranica. Cilj ovog sistema da pruži novi sistem zaštite kako bi se postojeći sistem divezificirao, međutim, poželjno je staviti postavke na stranice za koje je vjerovatno da će dati povratnu informaciju za testni spisak svih stabilnih stranica koje su pod zaštitom alata ''izmjena na čekanju''.
{{main|Wikipedia:Protection policy#Pending changes protection (trial)}}
[[File:PendingChangesRevisionHistory.png|thumb|550px|right|Revision history for an article under PC protection]]
Targets for "pending changes" include articles with a history of vandalism or inappropriate changes, and articles on breaking news stories. Initially a limit of 2,000 articles will be set. Diverse application of the new protection system is the goal, but preference may be given to pages that are likely to provide useful feedback for the trial [[Special:StablePages]] list all pages under PC protection.
 
===HowKako doeside theproces review process workpregleda? ===
Ako je izmjena koja se provjerava u redu, provjerivač pritisne dugme ''prihvati''. Ako ne, on/ona može vratiti izmjenu, a njegova ispravljena verzija se smatra provjerenom i automatski se prihvata. U oba slučaja posljednja verzija je provjerena i prihvaćena te će se odmah prikazati svim čitaocima. Ova nova verzija se naziva ''posljednja prihvaćena revizija''.
If the edits under review are appropriate, the reviewer clicks the 'accept' button. If not, he/she can [[WP:REVERT|revert]] the obvious issues, and their fixed version will be considered checked and accepted instead. In both cases the latest version checked and accepted will be immediately shown to all our readers. This new version is called the "latest accepted revision".
 
Ovaj proces nema uticaja na uređivanje. Sve izmjene će biti vidljive odmah prijavljenim korisnicima i bit će prikazane u historiji stranice i doprinosima korisnika, te stranici nedavnih izmjena.
This process does not affect editing. All edits will be visible immediately to logged-in users and be shown in page history and user contributions, and all editing is of the latest edited version and the latest changes.
 
== AdviceSavjet forza adminsadministratore ==
To apply pending changes to a page, open up the page protection interface. Scroll down until you see the pending-changes selection box. You can change the status of the PC protection from there; the middle option corresponds to level 1 pending change protection, while the third option corresponds to the level 2 pending change protection. PC and traditional forms of page protection can coexist. For example, a page can be semi-protected, but have level 2 pending changes on so while auto-confirmed users can make an edit, they cannot review their edit and must wait for a reviewer. See the bottom of the page-protection interface for the PC protection log.
 
73.705

izmjena