Pomoć:Uvod u tabele s uređivačem wikiteksta/4

Source editor logo.svg

Uvod u tabele
Kako i zašto

Proširivanje tabela
Dodavanje redova i kolona

Sažetak
Pregledajte šta ste naučiliSažetak

  • Tabele se mogu ubaciti u članak koristeći dugme Vector toolbar insert table button new.png.
  • Standardne tabele počinju sa {|class="wikitable" i završavaju sa |}.
  • Tabele čije kolone se mogu soritrati počinju sa {|class="wikitable sortable".
  • Svaki red tabele počinje sa |-.
  • Ćelije u redu se odvajaju sa vertikalnim linijama ||.

Detaljne informacije


Testirajte na igralištu i pokažite šta ste naučili Testirajte na igralištu i pokažite šta ste naučili