Pomoć:Uvod u slike s uređivačem wikiteksta/4

Uvod
Dodavanje slika na Wikipediju

Postavljanje slika
Vrijedi hiljadu riječi

Korištenje slika
Dodavanje u članak

Sažetak
Pregledajte šta ste naučiliSažetak

  • Slike se moraju postaviti na Wikipediju ili na Wikimedia Commons prije nego što se mogu koristiti.
  • Wikipedia preferira besplatne slike koje se mogu modificirati i ponovo koristiti u komercijalne svrhe.
  • Neslobodne slike se mogu koristiti ponekad, ali samo u određenim okolnostima.
  • Wikimedia Commons prihvata samo besplatne slike koje zatim mogu biti korištene na bilo kojim drugim projektima Wikimedije.
  • Da biste koristili sliku u članku, koristite sljedeći kod: [[Datoteka:Naziv slike.jpg|thumb|Opis za sliku]].


Detaljne informacije


Testirajte na igralištu i pokažite šta ste naučili Testirajte na igralištu i pokažite šta ste naučili