Osciloskop

Osciloskop je elektronički uređaj koji stvara dvodimenzionalni graf jedne ili više električkih potencijalnih razlika. Vodoravna linija predstavlja vrijeme, dok uspravna predstavlja električni napon, električnu struju ili neki drugi signal.

Tektronixov 2235A osciloskop u kasnim 1970-im.

PrimjenaUredi

Osciloskop služi za ispitivanje nekog elektroničkog dijela za koji se smatra da je neispravan. Također služi za isprobavanje tek napravljenih električkih kola da bi se ispitivala njihova voltaža i dizajnerske greške. Pronalazi raznovrsnu primjenu u svim oblastima tehnike. Predstavlja elektronski instrument s univerzalnom primjenom. Osim posmatranja talasnog oblika signala, osciloskop pomoću baždarenih skala i preklopnika kojima se mogu precizno mijenjati kalibrirane vrijednosti vertikalnog (naponskog) i horizontalnog (vremenskog) koeficijenta skretanja, omogućuje posebno određivanje velikog broja parametara posmatranog signala. Osciloskopima se mogu posmatrati i neki signali nepravilnog oblika.

PodjelaUredi

Postoji više vrsta osciloskopa, među njima:

Vanjski linkoviUredi