Orao Basic[1] je verzija programskog jezika BASIC koji je bio dio porodice računara Orao koje je proizvodila kompanija PEL Varaždin tokom osamdesetih godina dvadestetog vijeka u Hrvatskoj.

Računar se nakon uključivanja ili restartovanja budilo u monitoru, iz kojeg se u Basic prelazilo na dva načina:

- naredba BC je pokretala Basic i brisala sadržaj RAM memorije;

- naredba BW je pokretala Basic bez brisanja RAM memorije, u kojem slučaju je korisnik nakon restartovanja računara mogao nastaviti raditi na programu koji je već bio u memoriji.

BASIC jednostavan primjer uredi

10 REM CRTA JEDNU PERIODU SINUSOIDE
20 for x=0 to 128
30 y=64*sin(3.14159*x/64)
40 plot x,y+96
50 next
60 END

Reference uredi