Naučna klasifikacija (biologija)

Naučna klasifikacija ili biološka klasifikacija je način na koji biolozi grupiraju i kategoriziraju izumrle i živuće vrste i organizme. Moderna klasifikacija vuče korijene iz sistema Carolusa Linnaeusa, koji je grupisao vrste prema njihovim zajedničkim fizičkim osobinama. Nakon Linnaeusa, ove skupine su dorađene kako bi se dovele u bližu vezu s Darwinovim načelom o zajedničkom pretku. Molekularna sistematika, koja koristi genomsku DNK analizu, je načinila mnoge skorašnje doradbe i vjerovatno će to i nastaviti. Naučna klasifikacija spada u nauku o taksonomiji ili biološku sistematiku, tj. biosistematiku.

Primjer naučne klasifikacije uredi

Ispod je tabela uobičajene klasifikacije ljudske vrste: čovjek (Homo sapiens).

Stalež Čovjek
Domena Eukarioti (Eukarya)
Carstvo Životinjsko carstvo (Animalia)
Pleme Hordati (Chordata)
Potpleme Kičmenjaci
Klasa Sisari (Mamalia)
Potklasa Placentni (Euplacentalia)
Red Primati (Primates)
Podred Uskonosni majmuni (Catarrhini)
Porodica Ljudi (Hominidae)
Potporodica Pravi ljudi (Homininae)
Rod Homo
Vrsta Čovjek razumni (Homo sapiens)
Podvrsta Čovjek razumni (Homo sapiens sapiens)

Vanjski linkovi uredi