Muhammed (sura)

Sura Muhammed (arapski: سورة محمد) je 47. sura svete islamske knjige Kur'ana. Sadrži 38 ajeta i spada u medinske sure (sure koje su objavljene u Medini).

سورة محمد
Muhammed
Sura47.pdf
Prva stranica sure "Muhammed"
KlasifikacijaMedinska
Red. br. u Kur'anu47.
Br. ajeta u suri38
Br. riječi542
Br. slova2360

Naziv i sadržajUredi

Sura se ubraja u sure srednje veličine i nalazi se u srednjem dijelu Kur'ana. Nazvana je prema posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, koji se eksplicitno spominje u drugom ajetu sure:

A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je Istina od Gospodara njihova, On će preko hrđavih postupaka njihovih prijeći i prilike će njihove poboljšati.

– Kur'an, sura Muhammed, 2. ajet[1]

U suri se uglavnom govori o vjerovanju i nevjerovanju, tj. o vjernicima i nevjernicima. Osim toga, u 15. ajetu se nalazi opis dženneta i džehennema gdje se kaže:

Primjer dženneta, koji je obećan onima koji se Allaha boje jeste: u njemu su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vvina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog, i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova - zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!

– Kur'an, sura Muhammed, 15. ajet[1]

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ a b Ibn Kesirov tefsir sure Muhammed Pristupljeno 27.9.2016.

Vanjski linkoviUredi