Mtel a.d. Banja Luka jest telekom operater u Bosni i Hercegovini

m:tel
m:tel
Example alt text
m:tel logo
Naziv kompanije M:tel a.d.
Vrsta akcionarsko društvo
Ključne osobe Marko Lopičić (Generalni direktor)
Trenutno sjedište Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Osnovna 1999.
Industrija Telekomunikacije
Usluge GSM, GPRS, MMS, EDGE, 3G, Dial-up, ISDN, ADSL, Wi-Fi, IPTV, B2B, VPN, IP/MPLS
Slogan Imate prijatelje
Web stranica www.mtel.ba

Kompanija nudi telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, digitalne televizije, interneta i prenosa podataka.

Poslovnim korisnicima omogućena su integrisana biznis rješenja sa razgovorima i prenosom podataka u mobilnoj i u fiksnoj mreži.

Pored omogućavanja visokokvalitetnih usluga i primjene savremenih informacionih tehnologija, m:tel mnogo ulaže u sport, kulturu, obrazovanje i humanitarne projekte, te poslujući društveno odgovorno utiče na razvoj pravih vrijednosti u svom okruženju.

HistorijaUredi

Javno osnovno državno preduzeće za telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka registrovano je na dan 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom državnom vlasništvu, kada je izvršena vlasnička transformacija u akcionarsko društvo, kao i promijenjen naziv u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka.

Do kraja 1996. godine, poštanske, telegrafske i telefonske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu jednog preduzeća – Jedinstvenog javnog preduzeća PTT saobraćaja Republike Srpske.

Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Zakona o sistemima veza, radio-saobraćaju i poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju, izvršena je podjela na dva nova preduzeća, JODP Telekom Srpske i JODP Srpske Pošte. U toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala Preduzeća je privatizovano putem vaučer ponude, od čega se na Privatizaciono-investicione fondove odnosilo 10,5%, a na fizička lica 9,5%. Preostalih 80% (državni kapital 65%, Fond penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restituciju 5%) se privatizovao po Posebnom privatizacionom programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 12. decembra 2002. godine, upisana je promjena imena u Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka i statusna promjena.

Na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci od 28. juna 2007. godine, upisana je statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom ukupnog dijela državnog kapitala preduzeću Telekom Srbija, a.d. Beograd.

Učešće Mtel-a a.d. Banja Luka u kapitalu povezanih pravnih lica je:

- 49% udjela vlasništva u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. Podgorica,

- 41% udjela vlasništva u društvu GO4YU d.o.o. Beograd,

- 100% udjela vlasništva u LOGOSOFT, Privredno društvo za informatički inženjering d.o.o. Sarajevo

- 100% vlasnik kablovskog operatera Blicnet d.o.o. Banja Luka

- 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina

- 100% vlasnik društva ELTA-KABEL d.o.o. Doboj

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi