Misa je obred slavljenja Euharistije u zapadnoj Rimokatoličkoj Crkvi i starim Katoličkim Crkvama, tradiciji Anglo-katoličke Crkve i nekim Lutheranskim regijama. Naziv potiče od latinskog missa iz fraze "Ite, missa est" ("Idite, otpust je"). Misa je ustanovljena po Isusu Kristu na Veliki četvrtak, na Isusovu Posljednju večeru. Ona je zahvala Bogu i najsavršenija je molitva.

Misa s papom Benediktom XVI

U zapadnoj Katoličkoj Crkvi Sveta Misa dijeli se na četiri osnovna dijela: uvodni obredi, služba riječi, euharistijska služba i završni (pričesni) obred.