Milton Friedman

Milton Friedman (31. juli 1912 – 16. novembar 2006) bio je američki ekonomist, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine. Friedman i John Maynard Keynes često se smatraju najutjecajnim ekonomistima 20. stoljeća, Keynes prve polovine, a Friedman druge.

Milton Friedman

Friedman je rođen 31. jula 1912. godine u New Yorku. Doktorirao je na Univerzitetu Columbia, a cijeli radni vijek odradio je na Univerzitetu u Chicagu. Friedman je široj javnosti poznat kao promotor ideja slobode, tačnije slobodnog tržišta i unapređenja ekonomskih sloboda pojedinca. Da bi što bolje objasnio probleme državne intervencije što većem broju ljudi, Friedman je pokrenuo dokumentarni serijal pod nazivom "Free To Choose" (bos. "Sloboda izbora"). Tokom emitovanja, ali i kasnije, serijal je doživio ogroman uspjeh, sa gledanosti od nekoliko miliona osoba. Pored tog serijala, Friedman je autor dvije popularne knjige namjenjenje široj javnosti: "Kapitalizam i sloboda" i "Sloboda izbora". Obje knjige su prevedene na južnoslavenske jezike.

Govoreći o državi, Milton Friedman je često spominjao da pravo pitanje nije kako se finansira državna potrošnja, bilo dugom ili porezima, već državna potrošnja uopće.[1] Država je naravno potrebna, pa tako Friedman navodi da "postojanje slobodnog tržišta svakako ne uklanja potrebu za vladom. Naprotiv, vlada je nužna i kao forum za određivanje "pravila igre" i kao sudija koji tumači i sprovodi dogovorena pravila".[2] Po pitanju ekonomskih sloboda, Friedman je naglašavao da je ekonomska sloboda nužno sredstvo za političku slobodu, budući je politička sloboda bez ekonomske neodrživa na dugi rok.

Reference

uredi
  1. ^ Palmer T., After the Welfare State, Jameson Books, Inc., Ilinois, 2012, str. 93.
  2. ^ Friedman M., Kapitalizam i sloboda, Global Book, Novi Sad, 1997, str. 38.

Također pogledajte

uredi