Mikrostruktura je definisana kao struktura pripremljene površine ili tanke folije materijala pod mikroskopom sa povećanjem većim od 25x [1]. Mikrostruktura materijala (koju možemo klasifikovati u metalnu, polimernu, keramičku i kompozitnu) može veoma mnogo uticati na fizičke osobine, kao što su čvrstoća, jačina, duktilnost, tvrdoća, otpornost na koroziju, ponašanje na visokim / niskim temperaturama, otpornost na habanje i tako dalje, koje, u stvari, određeuju primjenu ovih materijala u industrijskim namjenama.

Mikrostruktura tankog slija ZnO (cink-oksid)

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Adapted from ASM Metals Handbook, Ninth Edition, v. 9, "Metallography and Microstructures," American Society for Metals, Metals Park, OH, 1985, str. 12.