Migracija

Migracija (latinski: migratio: selidba) predstavlja svaku promjenu mjesta boravka pojedinca ili većih i manjih grupa ljudi.

Razlikujemo dvije vrste migracija:

  1. Emigracija - odseljavanje stanovništva
  2. Imigracija - doseljavanje stanovništva

Unutarnje migracije su procesi migracija koji se događaju unutar jedne države.

UzrociUredi

Uzroci migracija mogu biti:

a) prirodni – epidemije, vremenske nepogode, katastrofe,...
b) društveni – ratovi, politička nestabilnost, vjerska netrepeljivost,...
c) ekonomski – glad, siromaštvo, težnja za boljim uslovima života..

Posljedica migracija jeste prvenstveno promjena u prostornom razmještaju stanovništva, odnosno gomilanje stanovništva u gradovima i industrijskim područjima, dok na drugoj strani sela gube stanovništvo.

VrsteUredi

Vrste migracija:

  1. unutrašnje i vanjske
  2. konačne i privremene
  3. dobrovoljne i prisilne
  4. ekonomske i neekonomske