MediaWiki:Titleblacklist

# Ovo je spisak zabranjenih naslova. Naslovi i korisnici koji se nalaze na ovom spisku neće moći biti napravljeni.
# Koristite "#" za komentare.
# Ovo ne razlikuje velika i mala slova po pretpostavljenom
.Jos[eé].*Cordero.* <errmsg=Kreiranje samopromocijskog članka, kontaktirajte administratora> #Korisnik Taichi sa es.wiki 8/4/2016
.R[аàâáaä]f[аàâáaä][еèëêée]l.*C[öôòóoo]rd[еèëêée]r[öôòóoo].*S[аàâáaä]nch[еèëêée]z.* <errmsg=Kreiranje samopromocijskog članka, kontaktirajte administratora> #Korisnik Taichi sa es.wiki 10/4/2016
.*Vanjskopoliti[čcć]ka.*inicijativa.*BiH.* <errmsg=Kreiranje samopromocijskog članka, kontaktirajte administratora> #c3r4 17/4/2016
.*Vanjskopoliti[čcć]ka.*inicijativa.*BH.* <errmsg=Kreiranje samopromocijskog članka, kontaktirajte administratora> #c3r4 17/4/2016
#