Međunarodna hidrografska organizacija

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) je međuvladina organizacija za hidrografiju. Glavna uloga IHO-a je da osigura da se svjetska mora, okeani i nacionalne vode pravilno istraže i ucrtaju. To se ostvaruje putem postavljanja međunarodnih standarda, koordinacijom napora nacionalnih hidrografskih zavoda kao i kroz vlastiti program izgradnje kapaciteta. IHO ima status posmatrača pri Ujedinjenim narodima i smatra se mjerodavnom za hidrografska istraživanja odnosno pomorsko mapiranje.

Sjedište organizacije se nalazi u Monaku a službeni jezici su: engleski i francuski jezik. Broji ukupno 82 članice.

Historija

uredi

Organizacija je osnovana 1921. godine kao Međunarodni hidrografski biro (IHB). Današnji naziv je usvojen 1970. godine, kao dio nove Međunarodne konvencije o IHO-u koje su usvojile tadašnje članice. Bivši naziv Međunarodni hidrografski biro je zadržan za IHO sekretarijat koji se sastoji od tri izabrana direktora i manjeg broja osoblja u sjedištu ove organizacije koje se nalazi u Monaku.

Također pogledati

uredi

Vanjski linkovi

uredi