Programski jezik LOGO je viši programski jezik koji je bio razvijen tokom 70-tih godina 20. vijeka. Tvorci ovog programskog jezika su Wally Feuzeig i Seymour Pappert koji su adaptirali ideje iz programskog jezika LISP (liste, obrada datoteka) te su mu također dodali i grafičku dimenziju. LOGO se mnogo koristi u nastavi, posebno u osvnovnim školama kod učenja osnovnih programskih pojmova.

Logo turtle graphic

Primjer uredi

to mnogokut :a :b
repeat :a[fd :b rt 360/:a]
end