Kvorum predstavlja najmanji broj članova jedne organizacije čije je prisustvo na sjednici potrebno za pravosnažno donošenje odluka.

Konstituisanje kvoruma

uredi

Broj članova tijela potrebnih da kvorum bude konstituisan zavisi od prirode tog tijela i jasno i precizno je definisan u aktima tog tijela (naprimjer: ustav, poslovnik, statut, itd.). Kvorum, također, može biti propisan zakonom.

Kvorum je najčešće definisan kao većina članova datog tijela i to ili prosta većina (50% glasova + 1 glas) ili kao dvotrećinska većina (dvije trećine glasova). Ovo ne mora uvijek ovako biti. Moguće je da organizacija ili tijelo u svojim aktima definiše i kvorum koji je manji ili veći od navedenog.

Kvorum u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

uredi

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

uredi

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broji 42 zastupnika/predstavnika. Kvorum u ovom tijelu definisan je kao prosta većina što iznosi 50% + 1 glas, tj. 22 od 42 zastupnika/predstavnika.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

uredi

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broji po pet članova iz reda sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, tj. ukupno 15 članova. Kvorum u Domu naroda definisan je kao dvotrećinska većina, pri čemu ona važi za svaki od tri konstitutivna naroda, tj. po tri člana iz reda svakog od tri konstitutivna naroda.