Korisnik:Demicx/Test Plural

number {{plural:}} bosnian language ok
0 članaka članaka Yes check.svg
1 članak članak Yes check.svg
2-4 članka članka Yes check.svg
5-20 članaka članaka Yes check.svg
21 članak članak Yes check.svg
22-24 članka članka Yes check.svg
25-30 članaka članaka Yes check.svg
31 članak članak Yes check.svg
32-34 članka članka Yes check.svg

U enciklopediji na bosanskom jeziku trenutno se nalazi 87.740 članaka.