Komparativna književnost

Komparativna književnost (poredbena, opća, svjetska) je vrsta nauke o književnosti.

Na temelju metode uspoređivanja ova nauka proučava književne pojave i njihove odjeke u drugim sredinama, odnosno uzajamne veze i utjecaje među različitim književnostima.

Komparatistika kao praksa uspoređivanja dviju ili više književnih djela ili autora na različitim jezicima postoji takoreći oduvijek, već od babilonsko-helenskih književnih usporedbi, dok za komparativnu književnost kao akademsku disciplinu možemo reći da se institucionalizirala prije nešto više od jednoga stoljeća. Komparativno proučavanje je u porastu posljednjih dvadesetak godina, čemu je, između ostaloga, doprinio i snažan tehnički napredak. Danas se u komparatistici posebna briga posvećuje tematologiji, koja je i nekada bila elitni komparatistički studij, pri čemu se ne zanemaruje, nego se čak naglašava obrada složenih odnosa književnosti i drugih umjetnosti, otvarajući velike mogućnosti uspoređivanja različitih medija i uočavanja relevantnih prednosti i nedostataka. Za komparatistiku možemo reći da se nalazi pred novim izazovima: dok se tradicionalna komparatistika bavila područjem književnih utjecaja, tipološkim usporedbama, rodovima i pravcima, tematologijom, imagologijom, kolanjem ideja, sudbinom ugleda autora u stranim sredinama i posrednicima, savremena komparatistika zaposjeda mnogo šire područje istraživanja, što ima za posljedicu napuštanje dosadašnjih vrijednosnih kriterija, slom estetskoga koda, napuštanje kategorija "literarnoga" i "poetskoga", te okretanje prema proučavanju recepcije kulturnih proizvoda i semiotici.

U Bosni i Hercegovini najstarija katedra za komparativnu književnost je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.