Kategorija:Vlade osnovane 2001.

Vlade osnovane po godinama:

1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Godine: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006