Karel Kosík

Karel Kosik, češki filozof, rođen je u Pragu 26. juna 1926 godine. Između 1937. i 1945. godine pohađa Državnu realnu gimnaziju u Pragu. Tokom Drugog svjetskog rata povezuje se sa protunacističkom organizacijom otpora gdje obavlja funkciju urednika ilegalnog časopisa „Borba mladih“. Zbog protunacističke djelatnosti, pripadnosti komunističkoj partiji i optužbe za veleizdaju interniran je od strane Gestapoa u Pragu 17.11.1944. godine. Početkom 1945. utamničen je u Terezinu, najvećem i najozloglašenijem nacističkom koncentracionom logoru u Češkoj. Maja 1945. godine obolio je od tifusa te je prebačen u Prag na liječenje. Između 1945. i 1950. godine pohađa visokoškolske studije, najprije na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu i to na odsjecima za filozofiju i sociologiju a potom u SSSR-u na Filozofskom fakultetu Lenjingradskog univerziteta. Diplomski rad brani na Filozofskom fakultetu Lomonosovljevog univerziteta u Moskvi. Godine 1963. stiče titulu doktora nauka odbranivši doktorsku tezu „Dijalektika konkretnog“.[1][2] Godine 1968. imenovan je za univerzitetskog profesora filozofije na Karlovom univerzitetu u Pragu. Zbog konfrontiranja sa zvaničnom ideologijom biva isključen iz Komunističke partije 1970. godine a iste godine je i otpušten sa mjesta univerzitetskog profesora. Godine 1972. biva uhapšen i interniran u istražni zatvor u Pragu, dok je njegov stan temeljito pretresen uz oduzimanje knjiga i bilježaka, što je po riječima samoga Kosika za njega predstavljalo nenadoknadivu štetu. Naredne godine izdata je naredba o odstranjivanju svih knjiga i naučnih radova Karela Kosika iz čeških biblioteka. Nakon pada komunizma, Kosik ponovo postaje profesor filozofije Karlova univerziteta i obavlja tu funkciju sve do svoje smrti 21 februra 2003. godine u Pragu. U toku svoje naučne karijere bio je učesnik mnogih simpozija i naučnih skupova širom svijeta a odlikovan je i sa značajnim priznanjima za afirmaciju i širenje češke kulture.

Karel Kosik

Prijevodi djela Karela Kosika na južnoslavenskim jezicima:

  • Dijalektika konkretnog, Beograd, 1967. i Ljubljana, 1967.
  • Dijalektika krize (sabrani ogledi i članci), Beograd, 1983.
  • Lumpenburžoazija i viša duhovna istina, Zagreb, 1998.
  • O dilemama suvremene povijesti, Zagreb, 2007.

Vanjski linkoviUredi

ReferenceUredi

  1. ^ flusekr@site.cas.cz, Filosofický ústav -. "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete - Filosofický ústav AV ČR". Filosofický ústav AV ČR (jezik: češki). Pristupljeno 2017-04-07.
  2. ^ Kosík, K. (2012-12-06). Dialectics of the Concrete: A Study on Problems of Man and World (jezik: engleski). Springer Science & Business Media. ISBN 9789401015202.