Karaka

Karaka ili nao je naziv za vrstu jedrenjaka s tri ili četiri jarbola, koja se razvila u Mediteranu u 15. vijeku.

Magelanova karaka "Victoria", detalj sa Oreteliusove karte

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, karake su bile prvi brodovi sposobni preploviti oceane. Kao takve su odigrale ključnu ulogu u Dobu otkrića.

Najpoznatija karaka u historiji je Santa Maria, na kojoj je Kolumbo otkrio Ameriku, a nešto kasnije je s karakom Victoria Magellanova ekspedicija oplovila svijet.

U 16. vijeku karaka je evoluirala u galeon.