Kanal (čvor)

čvor na Vikimediji

Kanal (od italijanskog canale „cijev, prolaz“) može biti

Slovenija