Kalandor

Kalandor je imaginarno oružje iz serijala knjiga Točak vremena. Kalandor je muški sa'angreal, napravljen za vrijeme Slamanja svijeta. Kalandor je imao oblik kristalnog mača; bio je postavljen u tvrđavu Kamen Tira i zaštićen tako da ga samo istinski Ponovorođeni Zmaj može uzeti. Rand al'Tor je 999.NE uzeo mač i ubio Izgubljenog Išamaela. Rand je zatim zario Kalandor u pod Kamena Tira i otišao u Aijelsku pustaru. Kasnije šalje mladog Aša'mana Narišmu da uzme Kalandor. Upotrijebljavajući Kalandor u borbi protiv Seanšanaca, Rand postaje privremeno lud zbog njegove prevelike moći. Kalandor je zatim predat Kadsuan Sedai.