Jednostavna shizofrenija

Jednostavna shizofrenija je poremećaj koji ima podmukao ali progredijentan razvoj čudnog ponašanja, nemogućnosti ispunjenja zahtjeva okoline i smanjenje cjelokupne aktivnosti. Svojstvena negativna obilježja rezidualne shizofrenije (npr. otupljeni afekat, gubitak volje) razvijaju se bez prethodnih očitih psihotičnih simptoma. Gubitak vitalnih dinamizama, tj. nagonska i socijalna stremljenja (anhormija), nezainteresovanost za socijalne kontakte i bilo kakvu aktivnost (tzv.atimohormički sindrom), hipobulija i abulija karakterišu ovu podkategoriju. Postoji spor ali progresivan razvoj bolesti u periodu od jedne godine.

Ovo je neproduktivna forma sa nedovoljno izraženim tek naznačenim simptomima, bez vidljive akutizacije simptoma i perioda remisija. Sumanute ideje i halucinacije nisu prisutne ili su tek naznačene. Bolest dovodi do potpunog opustošenja ličnosti. Pored hebefrenije ovo je najmaligniji oblik shizofrenije. Teško je ragraničavanje od shizoidnog poremećaja ličnosti.