Imunoterapija ili biološka terapija jeste liječenje bolesti aktiviranjem ili potiskivanjem imunološkog sistema. Imunoterapije dizajnirane da izazovu ili pojačaju imuni odgovor klasificiraju se kao aktivacijske imunoterapije, dok se imunoterapije koje smanjuju ili suzbijaju klasificiraju kao supresijske imunoterapije.

Imunoterapija
MeshIDD007167

Posljednjih godina imunoterapija je postala od velikog interesa za istraživače, kliničare i farmaceutske kompanije, posebno u obećanjima da će liječiti različite oblike raka.[1][2][3]

Imunomodulatorni režimi često imaju manje nuspojava od postojećih lijekova, uključujući manje potencijala za stvaranje rezistencije u liječenju mikrobnih bolesti.[4]

Imunoterapije zasnovane na ćelijama efikasne su za neke karcinome. Imunoefektorske ćelije poput limfocita, makrofaga, dendritskih ćelija, prirodnih ćelija ubica (NK ćelija), citotoksičnih T limfocita (CTL) itd., zajedno rade na odbrani tijela od raka ciljanjem abnormalnih antigena eksprimiranih na površini tumorskih ćelija.

Terapije poput granulocitnog faktora koji stimulira koloniju (G-CSF), interferoni, imikvimod i frakcije ćelijske membrane bakterija dozvoljene su za medicinsku upotrebu. Ostali, uključujući IL-2, IL-7, IL-12, razne hemokine, sintetički citozin fosfat-gvanozin (CpG) oligodeoksinukleotidi i glukani uključeni su u klinička i pretklinička ispitivanja.

Imunomodulatori

uredi

Imunomodulatori su aktivni agensi imunoterapije. Oni su raznoliki niz rekombinantnih, sintetičkih i prirodnih preparata.[5]

Razred Primjeri agenata
Interleukini IL-2, IL-7, IL-12
Citokini Interferoni, G-CSF
Hemokini CCL3, CCL26, CXCL7
Imunomodulatorni imidni lijekovi (IMiD) talidomid i njegovi analozi ( lenalidomid, pomalidomid i apremilast )
Ostalo citozin fosfat-gvanozin, oligodeoksinukleotidi, glukani

Aktivacijske imunoterapije

uredi

Tretman karcinoma bio je fokusiran na ubijanje ili uklanjanje ćelija karcinoma i tumora, hemoterapijom ili operacijom ili zračenjem. Ovi tretmani mogu biti vrlo efikasni i u mnogim slučajevima se i dalje koriste. 2018. godine Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu dobili su James P. Allison i Tasuku Honjo „za otkriće terapije raka inhibicijom negativne imunološke regulacije“. Imunoterapija raka pokušava stimulirati imuni sistem da uništava tumore. Razne strategije se koriste ili su u toku istraživanja i testiranja.

Također pogledati

uredi
 • Modifikator biološkog odgovora
 • Sepsivac
 • Inhibitor kontrolne tačke
 • Imunoterapija Interleukin-2
 • Imunostimulans
 • Mikrotransplantacija
 • Fotoimunoterapija in vitro ili in vivo [6][7][8][9][10][11][12]

Reference

uredi
 1. ^ "Immunotherapy | Memorial Sloan Kettering Cancer Center". mskcc.org. Pristupljeno 27. 7. 2017.
 2. ^ "De-novo and acquired resistance to immune checkpoint targeting". The Lancet. Oncology. 18 (12): e731–e741. decembar 2017. doi:10.1016/s1470-2045(17)30607-1. PMID 29208439.
 3. ^ "The ion channel network in T lymphocytes, a target for immunotherapy". Clinical Immunology. 142 (2): 105–6. februar 2012. doi:10.1016/j.clim.2011.11.009. PMID 22189042.
 4. ^ "Fighting infection using immunomodulatory agents". Expert Opinion on Biological Therapy. 1 (4): 641–53. juli 2001. doi:10.1517/14712598.1.4.641. PMID 11727500.
 5. ^ Rizk, J.G., Kalantar-Zadeh, K., Mehra, M.R. et al. Pharmaco-Immunomodulatory Therapy in COVID-19. Drugs 80, 1267–1292 (2020). https://doi.org/10.1007/s40265-020-01367-z
 6. ^ "Enhanced early immune response of leptospiral outer membrane protein LipL32 stimulated by narrow band mid-infrared exposure". Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology. 198: 111560. septembar 2019. doi:10.1016/j.jphotobiol.2019.111560. PMID 31336216. Neispravno |display-authors=6 (pomoć)
 7. ^ "Quantitative proteomics reveals middle infrared radiation-interfered networks in breast cancer cells". Journal of Proteome Research. 14 (2): 1250–62. februar 2015. doi:10.1021/pr5011873. PMID 25556991. Neispravno |display-authors=6 (pomoć)
 8. ^ "Near infrared photoimmunotherapy using a fiber optic diffuser for treating peritoneal gastric cancer dissemination". Gastric Cancer. 22 (3): 463–472. maj 2019. doi:10.1007/s10120-018-0871-5. PMC 7400986. PMID 30171392.
 9. ^ "Cancer cell-selective in vivo near infrared photoimmunotherapy targeting specific membrane molecules". Nature Medicine. 17 (12): 1685–91. novembar 2011. doi:10.1038/nm.2554. PMC 3233641. PMID 22057348.
 10. ^ "Spatially selective depletion of tumor-associated regulatory T cells with near-infrared photoimmunotherapy". Science Translational Medicine. 8 (352): 352ra110. august 2016. doi:10.1126/scitranslmed.aaf6843. PMID 27535621. Neispravno |display-authors=6 (pomoć)
 11. ^ "Improved micro-distribution of antibody-photon absorber conjugates after initial near infrared photoimmunotherapy (NIR-PIT)". Journal of Controlled Release. 232: 1–8. juni 2016. doi:10.1016/j.jconrel.2016.04.003. PMC 4893891. PMID 27059723.
 12. ^ "Protein Nanocage Mediated Fibroblast-Activation Protein Targeted Photoimmunotherapy To Enhance Cytotoxic T Cell Infiltration and Tumor Control". Nano Letters. 17 (2): 862–869. februar 2017. Bibcode:2017NanoL..17..862Z. doi:10.1021/acs.nanolett.6b04150. PMID 28027646. Neispravno |display-authors=6 (pomoć)

Vanjski linkovi

uredi