Hronozona ili hron je termin za vremenski interval hronostratigrafije, koji je definiran geomagnetnim preokretima (magnetozonama) ili na osnovu prisustva specifičnih fosila (biozona ili biohronozona). Prema Međunarodnoj komisiji za stratigrafiju, termin "hronozona" odnosi se na stijene formirane u određenom vremenskom periodu, dok se termin "hron" odnosi na dati vremenski period.[1]

Prepoznavanje i prihvatanje hronozona kao korisnih pokazatelja ili mjerila vremena u zapisu stijena, nije hijerarhijsko jer hronozoni ne moraju odgovarati geografskim ili geološkim granicama, niti moraju biti jednaki po dužini (uprkos ranom ograničenju da jedna se definiraju kao manji od geološke faze).

Rana upotreba bila je hijerarhijska u tome što su Harland et al." (1989.) koristili hronozon za vremenski odsjek manji od faunaske faze definirano u biostratigrafiji. Međunarodna komisija za stratigrafiju (ICS) zamijenila je ovu upotrebu.[2]

Ključni faktor u određivanju međunarodno prihvatljive hronozone je da li je cjelokupni fosilni profil jasan, nedvosmislen i rasprostranjen. Neki prihvaćeni hronozoni sadrže druge, a određeni su veće hronozone, koje obuhvataju čitave definirane geološke vremenske jedinice, velike i male. Naprimjer, hronozona pliocen je podskup hronozona neogena, a hronozona pleistocen je podskup hronozone kvartara.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ "Magnetostratigraphic polarity units" International Commission on Stratigraphy
  2. ^ An early use in Harland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V., Craig, L.E., Smith, A.G., and Smith, D.G. (1989) A Geologic Time Scale Cambridge Univ. Press, Cambridge

Dopunska literatura uredi

  • Gehling, James; Jensen, Sören; Droser, Mary; Myrow, Paul; Narbonne, Guy (mart 2001). "Burrowing below the basal Cambrian GSSP, Fortune Head, Newfoundland". Geological Magazine. 138 (2): 213–218. doi:10.1017/S001675680100509X. 1.
  • Hedberg, H.D., (editor), International stratigraphic guide: A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure, New York, John Wiley and Sons, 1976

Vanjski linkovi uredi

Šablon:Hronologija